Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Julehilsen fra Samfunnsviternes studentleder

Studentleder Emilie Hatlenes Endal oppsummerer en spennende og travel høst for Samfunnsviterne i årets julehilsen.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Kjære studenter,

De fleste av oss har kanskje allerede tatt juleferie, men om ikke lenge står julen for dør og året 2022 går mot slutten. Dette året har vært begivenhetsrikt, hvor vi har vært vitner til en rekke hendelser, både positive og negative.

Det har vært et godt, men også travelt semester for Samfunnsviterne. Vi har plukket opp aktivitetsnivået igjen, hvor vi har vært enda mer synlige på campusene med en rekke kurs, foredrag og samlinger. Ved å være fysisk tilbake på campus har vi også fått muligheten til å rekruttere nye medlemmer mer effektivt, samtidig som dette har gitt oss nærheten til våre medlemmer tilbake. Samfunnsviterne har også avholdt sitt landsmøte, hvor vi som var studentdelegater gjorde seg bemerket ved å spille inn to saker på vegne av studentene, samt forslag til varamedlem til hovedstyret for kommende periode.

Denne høsten har - slik som våren, også vært preget av en rekke historiske og politiske situasjoner som preget nyhetsbildet. Krigen i Ukraina fortsetter å gi oss sterke inntrykk med bilder av angrep på sivilbefolkning, samt bilder av massegraver i områder hvor russiske styrker har trukket seg tilbake. Krigen fremstår som det fremste vitnet om at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har tilspisset seg, hvorpå det geopolitiske landskapet er i endring.

I september mottok vi nyheter om at fredelige demonstranter ble møtt med brutal vold fra det sittende regimet i Iran. Blant disse var 22 år gamle Mahsa Amini, som ble mishandlet og torturert til døde i politiets varetekt. I ettertid har flere demonstranter blitt arrestert, mishandlet, samt mottatt dødsdommer fra regimet. Demonstrasjonene og opprørene i Iran tegner et tydelig bilde om at demokratiske prinsipper og grunnleggende menneskerettigheter, som utgjør vår hverdag, ikke nødvendigvis er gitt. Dette minner oss også om at stabilitet og menneskerettigheter er noe vi må fortsette å kjempe for, både på hjemmebane og utenfor landegrensene. Vi som studenter må engasjere oss i samfunnet, samt bruke dette engasjementet til å sikre de eksisterende rettighetene våre, samt stå opp mot urett.

Utdanning og forskning er, og fortsetter å være, vår uvurderlige førsteskanse i møte med fremtiden og de store pågående samfunnsendringene, både positive og negative. I denne utviklingen vil samfunnsvitere og humanister være uvurderlige. Og med dette er jeg særdeles motivert for et nytt år, med nye muligheter hvor vi kan sette vårt preg på samfunnet.

Jeg vil med dette ønske alle studenter en god jul og et riktig godt nytt år!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom