Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Sommerhilsen fra studentleder Emilie

Kjære studenter, gratulerer med fullført studieår! Sommeren står omsider for tur, og de lange timene med pensum og undervisning erstattes av rolige sommerkvelder med solskinn og sosiale lag. 

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Starten på det akademiske året 2021-2022 var fortsatt preget av pandemi. Digital undervisning, sosial distansering og smitteverntiltak var "evig" på agendaen, og fortsatt opplevde vi nye smittetopper, nye mutasjoner, lockdowns og ytterlige eksamensperioder med stengte lesesaler og hjemmeeksamener. Det lå an til å bli et mer krevende år enn hva vi hadde håpet på, men til tross for omstendighetene, har vi lært oss å være fleksible i møte med uforutsigbarhet og usikkerhet.

I vår åpnet samfunnet opp på ny og igjen kunne vi vende tilbake til campus, der hverdagen ble preget av fysisk undervisning i klasserom og auditorium. Brått tok studentaktivitetene seg opp igjen, og studenthverdagen vendte med dette tilbake til normalen.

Pandemien presenterte oss med nye formater og løsninger på arbeidsfordeling, hovedsakelig gjennom hjemmekontor, og fremskyndet digitaliseringen av hverdagen til de fleste. Det har gitt oss nye utfordringer, og reist en rekke spørsmål om fremtidens arbeidsplass og arbeidstaker, men igjennom pandemien har vi samtidig lært å jobbe sammen og å lytte til hverandre, ikke bare høre.

Det har også vært en travel periode for Samfunnsviterne. Aktivitetsnivået har vært på topp i studentlagene. Vi har avholdt en rekke digitale kurs, informasjonsmøter og samlinger. Dette har gitt oss mulighet til å fortsatt være nære våre medlemmer.

Parallelt med dette har vi fortsatt jobbet videre med forbedringer, nye prosjekter og fremtidige satsinger. Og ikke nok med det, vi har også brutt noen rekorder når det gjelder innmeldingstall for studentmedlemmer. Med andre ord, vi legger bak oss et godt studieår.

Selv om pandemien ikke har påvirket vårsemesteret i like stor grad som i fjor, har det ikke vært et enkelt halvår for alle. Vi har også vært vitner til flere store historiske samfunnsmessige og politiske endringer, blant annet omfattende angrep på demokratiet og den enkeltes frihet.

Den 24. februar våknet vi opp til nyhetene om at Russland hadde invadert Ukraina, og et helt folk fikk livene sine endevendt over natten. Ukrainas befolkning har de siste månedene blitt utsatt for gjennomgripende angrep, samt blitt drevet på flukt.

Den russiske invasjonen truer den europeiske freden og stabiliteten, samtidig som den henviser til at det geopolitiske landskapet er i endring. Den vedvarende og essensielle friheten vi har er ikke nødvendigvis gitt.

I møte med autokratiske angrep og brudd på folkeretten, står de demokratiske prinsippene som utgjør vår hverdag i fare. Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre er å fortsette å benytte oss av den akademiske friheten til å lære. Den akademiske friheten, som blant annet vi som studenter nyter godt av, innebærer at vi står fritt til å uttrykke våre faglige synspunkter slik som vi ønsker. Dette er et primært prinsipp for all sannhetssøkende og kunnskapsoppsøkende virksomhet, som igjen styrker og forskanser demokratiet.

Masseskytingen i Oslo setter også et dystert preg på tiden vi er inne i, og minner oss på at vi må fortsette å kjempe for grunnleggende menneskerettigheter, som retten til å elske den man vil.

Vi som studenter må fortsette å engasjere oss i samfunnet vårt, sikre de eksisterende rettighetene våre og stå opp for urett. For er det noe det siste året har vist oss, så er det at vi ikke skal ta dette for gitt. Utdanning og forskning vil være uvurderlig i møte med fremtiden og de store pågående samfunnsendringene.

Og her er studentene i en enestående posisjon. Jeg håper at vi til høsten kan fortsette å lytte til studentene – vi er tross alt samfunnets fremtid.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin sommer!

Med vennlig hilsen

Emilie Hatlenes Endal
Studentleder i SamfunnsviterneVi har oppsummert halvåret vi nå legger bak oss i en liten film som du kan se under.


Ps. Er det noe av klippene her du gjerne vil se i sin helhet, så finner du opptak av mange av våre kurs på denne siden.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom