Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet (Trandum) - invitasjon til å foreslå medlemskandidater

Det skal utnevnes nye medlemmer til tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet for funksjonsperioden 1. januar 2023 – 31. desember 2024, og Samfunnsviterne er invitert til å foreslå kandidater.

Publisert:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Tilsynet med returmonitorering vil i praksis innebære å se til at uttransporteringer skjer etter gjeldende regler og rutiner, og at de blir gjennomført på en human og verdig måte.  

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker et balansert tilsynsråd som speiler befolkningen, men det er en fordel om de nominerte har bakgrunn fra helse, HMS-arbeid, jus eller tilsynsvirksomhet. Det er også en fordel at kandidatene kjenner utlendingsfeltet. Departementet legger vekt på god geografisk spredning av kandiatene.

Personer som fyller 70 år eller mer i løpet av funksjonsperioden kan ikke oppnevnes.

Samfunnsviterne kan foreslå relevante kandidater til tilsynsrådet. Er du interessert og ønsker å melde ditt kandidatur så trenger vi følgende opplysninger fra deg på epost til [email protected]:

• fullt navn
• postadresse, e-postadresse og telefonnummer
• alder
• bostedskommune
• utdanning, arbeidserfaring og annen relevant bakgrunn
• nåværende stillingstittel
• om personen selv ønsker å bli oppnevnt

Frist for å melde ditt kandidatur er 19. august.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom