Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Unge velger privat sektor og opplever rask lønnsvekst

Et av de mest interesante funnene i vår årlige lønnsundersøkelse er en tydelig dragning mot privat sektor hos de yngre medlemmene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Vi ser en markant utvikling blant de yngre og nyutdannede medlemmene. Mens 15 prosent av medlemmer over 35 år jobber i privat sektor, oppgir hele 27 prosent av våre medlemmer under 35 år at de jobber i det private, forteller spesialrådgiver Bjørn Mathisen i Samfunnsviterne.

Går raskt opp i lønn
Tallene fra lønnsundersøkelsen viser at unge nyutdannede i privat sektor legger seg relativt lavt i begynnerlønn sammenlignet med offentlig sektor, men at dette bildet endrer seg betydelig allerede etter kort tid i jobben.

- Unge nyutdannede i privat sektor passerer allerede etter tre år sammenlignbare medlemsgrupper i offentlig sektor og ligger over disse i gjennomsnittslønn, poengterer Mathisen.

Bruk lønnsstatistikken som et forhandlingsverktøy
Samfunnsviternes lønnsstatistikk lages med utgangspunkt i lønnsundersøkelsen og er en av våre viktigste medlemsfordeler. Som nyutdannet og ny i arbeidslivet kan du bruke den både til å vurdere et lønnstilbud og for å se hvor din lønn ligger sett opp mot andre med tilsvarende utdanning og jobb.

Les mer og ta i bruk lønnsstatistikken på Min side!

Usikker på hva du kan kreve i din første jobb?
I gledesrusen av å ha fått første jobbtilbud glemmer mange nyutdannede å forhandle lønn. Ikke gå i den fellen! Vi har samlet fem tips som hjelper deg å argumentere for egen lønn på en god måte!


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom