Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

om oss

Samfunnsviternes historie

Samfunnsviterne var opprinnelig en forening for statsvitere. Statsviternes Yrkesorganisasjon (SY) ble etablert på midten av 1970-tallet. På midten av 1990-tallet utvidet foreningen sitt medlemsgrunnlag ved opprettelsen av Samfunnsviternes fagforening. Dette skjedde 9. mars 1994.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Fra statsviter til samfunnsviter

Statsviternes Yrkesorganisasjon ble i 1980 tatt opp som medlemsforening i det som den gang het Akademikernes Fellesorganisasjon (AF).

Frem til mars 1994 var foreningen utelukkende en organisasjon for statsvitere, men på årsmøtet 9. mars i 1994 vedtok forsamlingen bestående av 38 statsvitere å endre både medlemskriterier og selve navnet på organisasjonen. Dette la grunnlaget for en bredere medlemsplattform, og Samfunnsviternes fagforening var en realitet.

Siden den tid har Samfunnsviterne, år for år, stadig vokst seg litt større. I 1993 var det totale medlemsantallet på drøye 700 medlemmer, og allerede i januar 1995 passerte antall medlemmer tusentallet. I løpet av 2001 organiserte foreningen godt over tre tusen medlemmer, og milepælen på 5000 medlemmer ble passert i løpet av 2004.

En ny og viktig milepæl ble nådd i 2013, da foreningen rundet 10 000 medlemmer. Per 31.12.2023 hadde Samfunnsviterne 18 578 medlemmer.

Organisasjonsutvikling

Samfunnsviterne avholdt sitt første landsmøte i november i 1997. Flere fylker var på den tid uten etablert organisering, men Samfunnsviterne tok sikte på å med tid og stunder bli en landsdekkende forening.

I 1998 ble det for første gang avholdt fylkesledermøte som samlet fylkesledere og hovedstyremedlemmer til å stake ut veien videre, og da særlig med tanke på organisasjonsutvikling.

På landsmøtet i 1997 var også forholdet til nyetablerte Akademikerne gjenstand for debatt. Stiftelsen av Akademikerne var en klar trussel for Samfunnsviternes daværende hovedorganisasjon - Akademikernes Fellesorganisasjon.

Det hele endte med vedtak om en konsekvensanalyse i god samfunnsvitenkapelig ånd. I tillegg skulle det avholdes en uravstemning blant foreningens medlemmer om hvorvidt Samfunnsviterne skulle meldes ut av AF og inn i Akademikerne.

Foreningens landsmøte i 2007 vedtok å endre foreningens navn fra Samfunnsviternes fagforening til Samfunnsviterne. Samtidig vedtok landsmøtet en vedtektsendring som åpnet for at foreningen kunne ta inn medlemmer med hovedfag/mastergrad i humanistiske fag.

Akademikerne

Innmeldingen i hovedorganisasjonen Akademikerne ble en realitet ved årsskiftet 1998/1999. Mellomoppgjøret i 1999 var Samfunnsviternes første lønnsoppgjør i offentlig sektor som Akademiker-organisasjon.

Historien om Retningsviseren - Samfunnsviternes logo

Samfunnsviterne viser alltid vei for våre medlemmer – vi er retningsviseren deres. Symbolet i logoen, retningsviseren vår, representerer denne posisjonen og rollen vi har påtatt oss. Symbolet er i tråd med foreningens mål, verdier og egenskaper – det reflekterer oppdrift og fremdrift. Det har en eleverende bevegelse som signaliserer foreningens ambisjoner for vekst og innflytelse i arbeidsliv og samfunnsutvikling. Retningsviseren symboliserer lederskap, overblikk og perspektiv.

Retningsviseren vår er stolt og energisk. Den positive holdningen viser hvilken plass foreningen og dens representanter skal ha både lokalt og sentralt. Våre representanter opptrer med stolthet, fungerer som retningsvisere og er ambisiøse på vegne av medlemmene.

Her kan du laste ned vår logo.

 

Kilder: Tidligere årganger av "Synspunkt" (medlemsblad for Statsviternes Yrkesorganisasjon), nyhetsbrevet og Samfunnsviternes medlemsblad "Samfunnsviteren".


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom