Placeholder: CategoryPage : Header

om oss

Valgkomité

Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.

Placeholder: CategoryPage : Content

Samfunnsviternes valgkomité for perioden 2023-2025 består av følgende personer:

Margot Vågdal - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) - stat - Viken.
Knut Aarbakke - NITO - privat sektor - Viken.
Torill Monstad - Vestland fylkeskommune - KS - Vestland.
Aleksander Berget - NAV Lerkendal - stat - Trøndelag.
Vara: Yngve Engkvist - Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet, Alta - stat - Troms og Finnmark.

Valgkomiteens oppgaver er definert i vedtektenes § 12

  • Valgkomiteen består av en leder, tre medlemmer og ett varamedlem, som velges for landsmøteperioden på tre år. Valgkomiteen konstituerer seg selv. 
  • Medlemmer av valgkomiteen bør ikke sitte mer enn seks år sammenhengende i samme verv. 
  • Valgkomiteen skal jobbe i henhold til vedtatt instruks for valgkomiteen. 
  • Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.
  • Valgkomiteen skal organisere valg og utnevnelse av delegater dersom det ikke er opprettet fylkesstyre i en fylkesavdeling. 

Landsmøtet i 2019 vedtok følgende instrukser for valgkomiteen i Samfunnsviterne.

Kontaktinfo til valgkomiteen

Alle henvendelser til valgkomiteen rettes til valgkomiteen på e-post: [email protected]

Placeholder: CategoryPage : Bottom