Placeholder: ArticlePage : Article Top
En gruppe mennesker rydder søppel på en strand. Foto.
En bærekraftsansvarlig bør være opptatt av miljøet gjennom hele verdikjeden, men også sosiale hensyn og menneskerettigheter. Foto: Brian Yurasits, Unsplash 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Ledestjerne

Å tørre å kombinere business og bærekraft

Det er oppfordringen fra Emilie Halland Braathen som jobber som bærekraftsansvarlig i teknologiselskapet Advania.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Bærekraftansvarlig med hjerte for teknologi, mangfold og business

Som bærekraftsansvarlig i teknologiselskapet Advania synliggjør Emilie Halland Braathen hvordan selskapets nærmere 900 ansatte, 16 kontorer og 7 datasentre kan bli mer bærekraftig. Det handler ikke bare om miljøhensyn, bærekraftrapportering og klimaregnskap, men også om den sosiale bærekraften; mangfold, likestilling og selskapskultur, og god styring; menneskerettigheter i leverandørkjeder, etiske hensyn, personvern, prosesstyring og informasjonssikkerhet. 

Emilie må også ha stålkontroll på lovverk og politiske prosesser i EU og i Norge. Erfaringen fra frivillige nettverk og forståelse for politiske prosesser kommer godt med i flere sammenhenger.   

Jeg forstår hvordan kommende reguleringer, lovkrav og politiske beslutninger vil påvirke oss som selskap. Som samfunnsviter fremhever jeg at prosesser ofte er mer politiske enn vi tror. Det kommer godt med i det Goldman Sachs eide firmaet som har mange ESG-krav. 

Emilie er en av Samfunnsviternes ledestjerner, som er samfunnsvitere under 33 år som jobber innenfor teknologi og bærekraft.

Veien til å bli bærekraftansvarlig

Studiene åpnet øynene hennes for at business var spennende. På Imperial College i London tok hun en master som kombinerte fag hun likte; politikk, jus, miljøforurensing, økologi, biodiversitet, naturmangfold, teknologi, business og økonomi. Det er vanligere i England å blande fagretninger, sier hun, og påpeker styrken tverrfaglighet har i stillinger som har med bærekraft å gjøre: 

Som bærekraftsansvarlig er jeg nødt til å drive frem samarbeid og dialog på tvers av forretningsområder slik at vi når målene vi har satt oss på bærekraft. Tverrfagligheten fra studiene er gull verdt, sier hun.  

Samtidig er hun tydelig på tverrfaglighet i seg selv ikke er nok – man bør også velge emner med litt omhu. 

Tenk strategisk når du velger emner, oppfordrer hun. Med den rette emnekombinasjonen blir det enklere å få en relevant jobb senere.

Forstå hva du brenner for og gjør en karriere ut av det

Først hadde Emilie studert litteraturvitenskap i håp om å bli redaktør. Etter å ha kommet inn på Universitet i York, på en bachelor i internasjonale relasjoner endret drømmene seg. Studiet inkluderte fag i internasjonal politikk, internasjonal rettferdighet, EU og grønn politikk. 

York var et godt rangert universitet på internasjonale lister. Jeg var bevisst på det da jeg søkte, samtidig som jeg valgte England for å bli bedre i engelsk, sier hun, før hun legger til det mange samfunnsvitere drømmer om de første årene av studietiden:

– Jeg ville jobbe i FN eller UD.

Hun var samfunns- og miljøennsengasjert, men visste enda ikke hva hun ville bli. Så skrev hun en bacheloroppgave om hvem som har ansvaret for å tilpasse seg klimaforandringene. – Endelig forstod jeg hva jeg ville dedikere livet mitt til. Det måtte bli klima- og miljøutfordringen!

Engasjementet for bærekraft startet i politikken 

Men engasjementet for bærekraft startet enda tidligere enn dette. Faktisk begynte det allerede som 16-åring.  

Politisk forståelse læres gjennom mer enn studiebøker, den bør også erfares, mener Emilie. Selv var hun aktiv i ungdomspolitikken og har hatt flere frivillige verv i studietiden. Det å ha vært politisk aktiv mener hun har vært avgjørende for å lykkes i jobben som bærekraftansvarlig. 

Miljø og bærekraft er teknisk. I politikken lærer man å forstå komplekse problemstillinger og bryte det ned til informasjon slik at velgerne forstår budskapet. I næringslivet er velgerne på mange måter kollegaer og omverdenen. Det er derfor viktig å oversette fagspesifikke tiltak slik at de blir engasjerende og forståelige. 

Mye av det Emilie lærte i politikken bruker hun daglig i jobben sin. Hun fremhever særlig at man blir god til tekstbehandling, argumentasjon og bygger seg opp et stort nettverk.  

– Det er nyttig å ha vært politisk engasjert når man skal holde foredrag eller ha mange møter på en dag. Hun lærte også enkle ting i politikken som å sette opp gode agendaer.

– Det er viktig i næringslivet å være effektiv og respektere folks tid, sier hun.

Ta strategiske valg i studietiden

Emilie har noen tips til deg som føler deg inspirert til å jobbe med bærekraft i næringslivet og som kanskje er student eller samfunnsviter. Det er nemlig flere grep man kan gjøre for å stille sterkere til en jobb i bærekraft. Man kan raskere få en relevant og spennende jobb om man har lagt en strategi under studietiden, valgt fag som er nyttige for næringslivet, og hatt en rød tråd gjennom bachelor og master, resonnerer hun. 

Flere må tørre å spesialisere seg i det de brenner for, og våge å satse. For å nå FNs verdensmål om bærekraft trenger vi mange ulike profiler for å løse utfordringene. Hold deg oppdatert: Hør på podkaster, meld deg på seminarer og nettverkssamlinger, les klimarapporter. Tør å kombinere business og bærekraft!

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom