Placeholder: ArticlePage : Article Top
En kvinne iført hjelm og arbeidsklær på en byggeplass.
Hvordan finne frem til gode løsninger innen bærekraft i den ressurskrevende byggebransjen? Bilde: Ascel Kadhem, Unsplash
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Ledestjerne

Fra statsvitenskap til CEO i byggebransjen

I løpet av studietiden hadde Naomi Ichihara Røkkum verv i nærmere 20 organisasjoner. Det angrer hun ikke på.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Naomi Ichihara Røkkum er CEO i Construction City Cluster, en nasjonal næringsklynge for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Hun brenner for å finne konrekte løsninger innen bærekraft. 

– I næringsklyngen jobber vi med løsningene, ikke bare å snakke om problemene. Gjennom innovasjon og samarbeidsprosjekter mellom medlemmer i alt fra store konserner, til små grundere og akademia, er målet å skape løsninger på tvers - som alle tjener på, forteller hun. Hele verdikjeden i bransjen må gjøres mer bærekraftig i alt fra avfallshåndtering, materialbruk og digitale løsninger. 

– Jobben passer meg perfekt, sier statsviteren. Bygg handler om mennesker – om hvordan vi bor, jobber og lever. Som statsviter har jeg evnen til å omsette kunnskap til de som er sluttbrukere.

Hun er opptatt av å gjøre noe med fragmenteringen og silotankegangen i bransjen. – Vi er en ganske konservativ bransje som trenger å bryte ned noen av murene for å finne fremtidens løsninger, forteller hun. 

Naomi er en av Samfunnsviternes ledestjerner, som er samfunnsvitere under 33 år som jobber innenfor teknologi og bærekraft.

Brede interesser

Naomi, som er oppvokst dels i Japan og i Bærum, gikk på den internasjonale IB-linjen på videregående. Kombinasjonen av fordypning i matte, historie og kunst, hadde ikke skoleledelsen sett før. Hun hadde også et stort samfunnsengasjement og var aktiv i ungdomspolitikken. Målet var å jobbe med de store samfunnsspørsmålene. 

De brede interessene kunne ført henne inn i flere utdanningsspor. Da hun skulle velge studieretning ga faren henne råd om å dra til Akademika-bokhandel på Blindern, bla i bøkene, og se om det var noe hun kunne tenke seg å lese de neste tre årene. Rådet førte henne først til en bachelor i sosiologi. Deretter tok hun en bachelor, og senere en master, i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. 

Mens sosiologien er nyttig for å identifisere samfunnsmønstre og -problemer, handler statsvitenskapen om å løse problemene gjennom politiske virkemidler. Derfor har jeg fått mye igjen for å kombinere de to fagene, sier hun. 

Fattig student

Naomi var likevel ikke den flinkeste studenten gjennom studiene. Noen semestre sjonglerte hun 5-10 verv i frivillige organisasjoner, i alt fra sykkel og klima til rus og menneskerettigheter. Med det meste av tiden brukt på ubetalte verv., var det lite luksus i hverdagen med kun studielånet å leve for.

Hun anbefaler alle å prioritere å få frivillig erfaring mens man studerer, selv om det kan gå på bekostning av studiene. 

Mine arbeidsgivere har heldigvis alltid ansett mitt engasjement i frivilligheten som arbeidserfaring, forteller hun. 

Hun fremhever også hvordan politisk og frivillig erfaring kan bidra til å gjøre fagene morsommere. 

Vervene mine ga utvilsomt fagene mer farge. For eksempel ble offentlig politikk og administrasjon – som er et forhatt fag blant studentene på statsvitenskap – kjempegøy! Når man ser koblingene mellom teori og de reelle konsekvensene, blir fagene mer spennende, forteller hun. 

Naomi fikk også mye gratis kunnskap gjennom vervene. For eksempel ga internasjonale verv henne inngående kjennskap om EU. – Da trengte jeg mindre tid på lesesalen for å pugge EUs oppbygning, forteller hun. 

Samtidig som hun skulle følge et normalt studieløp reiste Naomi mye gjennom vervene hun hadde, blant annet til Sierra Leone, Israel og Palestina. Her erfarte hun at skrivebordsteoriene ikke alltid passet like godt til den politiske virkeligheten, og at verden er mye mer kompleks enn det som er mulig å kun lese seg til.

Ville også mestre akademia 

Da det begynte å nærme seg siste studieår av master, bestemte Naomi seg for å bevise overfor seg selv og omverden at hun også mestret akademia. Hun kuttet ned på verv, og fortalte venner, familie og kjæresten at de ikke kom til å se så mye til henne de neste semestrene. 

– Dette er jo et stykke forskning, sa den ene sensoren da hun forsvarte masteroppgaven om norske aktørers påvirkning på klimaforhandlingene i FN. Problemstillingen for oppgaven hadde hun valgt med omhu. Hun tenkte at påvirkning og forhandlinger alltid vil være nyttig å kunne noe om for statsvitere i ulike jobber. Samtidig måtte det være noe hun synes var spennende å jobbe med over tid.

Med erfaring fra organisasjonslivet og FNs klimaforhandlinger var det derfor naturlig å se på de frivillige organisasjonenes påvirkning opp mot forhandlingene. En interesse for business-siden av klimaforhandlingene, gjorde at hun også inkluderte rederinæringen som case i oppgaven. Det ble starten på engasjementet for næringsliv og bærekraft. 

Ekspert på å være generalist

Alt Naomi har gjort siden studiene har handlet om næringspolitikk og bærekraft i de tre nyansene: sosial, økonomisk og miljømessig. I alle jobbene har hun fått mye igjen for å kunne sette seg inn i komplekse saksområder og oversette det slik at andre forstår. 

Statsvitere og samfunnsvitere er eksperter på å være generalister. Det er utrolig verdifullt og gjør at vi kan jobbe med mye mer enn man ofte tror, avslutter hun. 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer om dine karrieremuligheter