Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  


Fylkesleder: Andreas Holm Bakke | E-post | 
mob. 95271844

Øvrige medlemmer av styret:

Jelena Porsanger (nestleder)
Unn-Tove Annie Bakkevoll
Janne Hansen
Stian Larsen
Carl-Erik Westgren (vara)
Nils Jørgen Nystø (vara)

Valgkomiteen:
Jean Pierre Maniraguha
Ellen Marie Ervik
Synnøve Solbakk

 

Møtereferat og dokumenter:

2020:

Årsmøtereferat 2020
Referat fra fylkesstyremøte 08.09.20

Arkiv: Møtereferat og dokumenter Troms
 
2019:

Felles styremøte Troms/Finnmark 17. desember 2019
Referat fylkesstyremøte Samfunnsviterne Troms 21. mars 2019.
Årsmøte 2019

2018:

Årsmøte 2018
Styremøte Samfunnsviterne i Troms 18. april 2018 
Styremøte Samfunnsviterne i Troms 11. januar 2018

 

2017:

Styremøte Samfunnsviterne i Troms 13. desember 2017
Styremøte Samfunnsviterne i Troms og Foreningen Norden (Skype) 8. november 2017
Styremøte Samfunnsviterne i Troms m/studentlaget UiT, 5. oktober 2017
Styremøte 13. september
Styremøte 8. juni
Årsmøte 2017