Placeholder: CoursePage : Content

Akademikernes regionale tariffkurs for deg som er tillitsvalgt i kommunal sektor

Akademikerne inviterer til kurs i lokale forhandlinger, fem på forsommeren og fem til høsten. Det blir arrangert både fysiske og digitale kurs, finn det som passer best for deg.

Kurset tar for seg lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det KS-området. I tillegg går vi igjennom lokale forhandlinger for kap 3.3.2 i Bedriftsavtalen tilhørende Samfunnsbedriftene. Kurset er for tillitsvalgte i KS-området og Samfunnsbedriftene.

Meld deg på og les mer på Akademikernes nettsider.

Merk: Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avtales med Samfunnsviterne i forkant.
Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet.

Kurset tar for seg blant annet:

  • Om Akademikerne /Akademikerne kommune
  • Resultatet av årets tariffoppgjør
  • Kort gjennomgang av forhandlingsbestemmelsene i HTA
  • Forberedelser til lokale forhandlinger
  • Tips og råd til gjennomføring, herunder opplæring i økonomisk rammeverk

Kurstidspunkter og steder:

torsdag 30.mai, digitalt
tirsdag 4.juni, Trondheim, Scandic Nidelven
onsdag 5.juni, Bergen, Grand Terminus
tirsdag 11.juni, Kristiansand, hotel Ernst
onsdag 12.juni, Oslo, hotel Bristol
onsdag 21.august, digitalt
torsdag 22.august, Bergen, hotel Admiral
tirsdag 27.august, Tromsø, Scandic Ishavet
onsdag 28.august, Trondheim, Quality Prinsen
tirsdag 29.august, Oslo, hotel Bristol

Deltakelsen på kursene er gratis.

Placeholder: CoursePage : Social Media