Placeholder: CoursePage : Content

Digital frokostmøteserie: Fremtidens arbeidsliv og kampen om arbeidstakerne

Arbeidsmarkedet i Norge og Europa er i rask endring. En eldre befolkning med færre i arbeidsfør alder vil skape mange utfordringer, og vi må i større grad enn tidligere prioritere arbeidskraften vår bedre. Hva gjør vi når arbeidskraft blir mangelvare? Siste møte i serien avholdes 22. november.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

22.nov 2023, kl. 08.15-09.00

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams, 11. oktober – 22. november

Målgruppe:

Medlemmer og andre interesserte

Antall plasser:

122

Påmeldingsfrist:

22. november

I denne frokostmøteserien får vi hjelp av fire dyktige fagpersoner som skal gi oss ulike perspektiver på utviklingstrekk og utfordringer som kommer til å prege fremtidens arbeidsmarked. 

Alle frokostmøtene foregår mellom kl. 08.15-09.00. Meld deg på til møtet 22. november og få tilsendt deltakerlenke dagen før.

22. november: Europeiske arbeidsmarkeder

– Finnes det nok hender og hoder i unionen?

Demografiske endringer og en krympende arbeidsstyrke setter også fremtidens europeiske arbeidsmarkeder og velferdsstater under press. Hvilke utfordringer preger europeiske arbeidsmarkeder i møte med demografiske endringer? Hvordan møter Europa og EU utfordringer med mangel på arbeidskraft i unionen? Hvilke debatter preger diskusjonen i EU på dette tema, og skiller de seg på noen måte fra de debattene vi har i Norge?

Ved Kristina Jullum Hagen, arbeids- og sosialråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Tidligere møter i serien:

11. oktober: Demografi og arbeid

– Hvordan vil den demografiske utviklingen påvirke arbeidsmarkedene våre fremover?

Befolkningssammensetningen i verden er i rask endring, der en stadig større andel av befolkningen vil gå fra å forsørge til å bli forsørget. Diskusjonen i Norge har til nå først og fremst handlet om bærekraften til helsesektoren, men i tiden fremover vil det treffe alle bransjer i de fleste land på ulike måter. Hva vil endret demografi bety for fremtidens velferd og arbeidsliv?

Ved Vegard Skirbekk, samfunnsviter og demografiekspert ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet

Les Skirbekks kommentar om samme tema i Samfunnsviternes magasin Tendens. 

25. oktober: Hva skal vi satse på i fremtiden?

– En kritisk gjennomgang av hvordan vi bruker arbeidskraft i Norge

Vekst og skapning av nye arbeidsplasser går som et mantra gjennom den norske samfunnsdebatten – fra høyre til venstre. Samtidig skriker omtrent alle bransjer allerede etter mer folk. Hva skjer når fremtidens demografi vil tvinge oss til å prioritere mellom sektorer? Er det egentlig noe mål at Norge skal satse mest og hardest på alt fra batterifabrikker til karbonfangst og havvind når helse og omsorg alene vil sluke massive ressurser i årene som kommer?

Ved Ole Kvadsheim, samfunnsøkonom og forsker ved Norsk Oljemuseum

Les Kvadsheims kommentar om samme tema i magasinet Tendens.

1. november: Krisetider

– Hvordan bruker vi de folka vi har bedre?

Med kamp om arbeidskraften og færre i arbeidsfør alder, vil virksomhetene fremover bli nødt til å bruke ressursene mer effektivt. Samtidig har Norge en stor og ubrukt arbeidskraftreserve som i dag står utenfor arbeidslivet. Hvordan kan tiltak som jobbgaranti og arbeidsorientert uføretrygd sørge for at enda flere inkluderes? Og kan dette samtidig sørge for at de som i dag sitter på verdifull kompetanse får brukt denne mer effektivt i sin arbeidshverdag?

Ved Simen Markussen, samfunnsøkonom og forsker ved Frischsenteret.

Placeholder: CoursePage : Social Media