Placeholder: CoursePage : Content
Arrangementsbanner med tittel og bilde av Aksel Braanen Sterri

Evner vi å løse de store samfunnsproblemene?

Klima, migrasjon, økende ulikhet og energisikkerhet er eksempler på store og uoversiktlige samfunnsutfordringer som ikke nødvendigvis lar seg løse med tradisjonelle politiske virkemidler. Vi har invitert fagsjef Aksel Braanen Sterri i Senter for langsiktig politikk til å fortelle om hvordan de jobber med disse utfordringene.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

14.feb 2024, kl. 08.15-09.00

Sted:

Digital plattform

Målgruppe:

Medlemmer og andre interesserte

Antall plasser:

105

Påmeldingsfrist:

13. februar

Senter for langsiktig politikk har satt opp tre områder politikken bør styres ut fra: «eksistensielle trusler», «framtidige generasjoner» og «global velferd». I hvilken grad bør vi vedta politikk i lys av disse overordnede målene? Og hvordan kan man i så fall se for seg at det kan gjennomføres?

Bli med når Sterri belyser disse spørsmålene i frokostwebinaret 14. februar. Møtet tas ikke opp, så her gjelder det å være med når det skjer.

Møtelenke sendes til deg som er påmeldt dagen i forkant. 

Placeholder: CoursePage : Social Media