Placeholder: CoursePage : Content

Grunnkurs for deg som er tillitsvalgt i KS og Samfunnsbedriftene

Er du ny som tillitsvalgt i KS eller Samfunnsbedriftene? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ikke hatt tid til å gå på kurs? Nå har du muligheten!

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

13.mar 2024 - 14.mar 2024

Sted:

Clarion Collection Gabelshus, Oslo

Målgruppe:

tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

1

Påmeldingsfrist:

11. mars

Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene 13.-14. mars. Målet for kurset er å gi nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene nødvendig innsikt og grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne, i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne - oppgaver, rolleforståelse og politikk. Kurset gir også en grundig gjennomgang av de sentrale avtaleverkene for tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

- Akademikernes og Samfunnsviternes oppbygging, styringsdokumenter og politikk.
- Tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse.
- Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
- Hovedtariffavtalenes oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter og fellesbestemmelser.

Samfunnsviterne holder ett grunnkurs for tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene i året, og neste grunnkurs holdes på vårparten 2025.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Program: Last ned kursprogram her, med forbehold om mindre endringer Placeholder: CoursePage : Social Media