Placeholder: CoursePage : Content

Grunnkurs for deg som er tillitsvalgt i Oslo kommune

Er du ny som tillitsvalgt i Oslo kommune? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ikke hatt tid til å gå på kurs? Nå har du muligheten!

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

28.feb 2024 - 29.feb 2024

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i Oslo kommune

Antall plasser:

15

Påmeldingsfrist:

26. februar

Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i Oslo kommune 28.-29. februar.

Målet for kurset er å gi nye tillitsvalgte i Oslo kommune nødvendig innsikt og grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Kort om kursets innhold

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte i Oslo kommune og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne, i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne - oppgaver, rolleforståelse og politikk. Kurset gir også en grundig gjennomgang av de sentrale avtaleverkene for Oslo kommune.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Akademikernes og Samfunnsviternes oppbygging, styringsdokumenter og politikk.
  • Tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse.
  • Hovedavtalens (Dok 24) oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Hovedtariffavtalens (Dok 25) oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter og fellesbestemmelser

Samfunnsviterne holder ett grunnkurs for tillitsvalgte i Oslo kommune i året, neste grunnkurs holdes på vårparten 2025.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Program: Last ned kursprogram her, med forbehold om mindre endringer 
Placeholder: CoursePage : Social Media