Infomøte om lokale forhandlinger i KS og Samfunnsbedriftene

Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i KS-området og Samfunnsbedriftene til et digitalt infomøte, i forkant av lokale forhandlinger høsten 2023.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

22.aug 2023, kl. 10.00-11.30

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

133

Påmeldingsfrist:

21. august

Tema for infomøtet er forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger i sektorene, tallgrunnlag, innretning og virkemidler med mer.

Det settes av tid til spørsmål og kommentarer.


Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.