Infomøte om lokale forhandlinger i Virke HUK

Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i Virke HUK-området til et digitalt infomøte, i forkant av lokale forhandlinger høsten 2023.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

08.sep 2023, kl. 11.30-12.30

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Tillitsvalgte i Virke HUK-området

Antall plasser:

13

Påmeldingsfrist:

7. september

Tema for infomøtet er resultatet av de sentrale forhandlingene, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, med mer.
Det settes av tid til spørsmål og kommentarer.

Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.