Placeholder: CoursePage : Content

Lønnssamtale og lønnskrav - Årsmøte og faglig innlegg med Samfunnsviterne i Innlandet

Kursinformasjon

Tidspunkt:

28.aug 2024, kl. 18.00-20.00

Sted:

Digital Plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Alle medlemmer på faglig del og medlemmer i Innlandet på årsmøtet

Antall plasser:

592

Påmeldingsfrist:

28. august

Kl. 18-19: Faglig innlegg: 
Lønnssamtale og lønnskrav
ved seniorrådgiver i Samfunnsviterne Hanne Stenli

(åpent for alle medlemmer)

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger på mange arbeidsplasser i offentlig og privat sektor denne høsten.

Hva er det viktig å tenke på når du skal skrive et godt lønnskrav? Og hvorfor bør du ha en lønnssamtale før du skal fremme et lønnskrav?

Du får blant annet svar på dette - og vi skal snakke om hvorfor hvor du jobber har noe å si, anledninger og handlingsrom, forberedelser og gjennomføring, argumentasjon, lønnsrelasjoner mm.

Kl. 19-20: Årsmøte i Samfunnsviterne i Innlandet

(kun for medlemmer bosatt i Innlandet)

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal tilby medlemmene av faglige møteplasser og aktiviteter mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. Ev. innkomne saker

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse [email protected], innen 16. august.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Innlandet eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 16. august. 

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

Praktisk info:

Påmelding fra medlemmer som ikke er bosatt i Innlandet blir automatisk registrert kun på faglig del.
Møtet tas ikke opp, så bli med og få med deg alt direkte.
Møtelenken sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Henvendelser bes rettes til:
[email protected]

Placeholder: CoursePage : Social Media