Placeholder: CoursePage : Content

Kurs i forhandlingsteknikk for deg som er tillitsvalgt i Spekter-området

Samfunnsviterne inviterer i samarbeid med øvrige Akademiker-foreninger til kurs i forhandlinger for tillitsvalgte i Spekter-området 6.-7. mars. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningene, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i Spekter-området både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

Les mer og meld deg på her

Påmeldingsfristen til kurset er 15. februar.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på både nye og mer erfarne tillitsvalgte. Kurset gir en kort innføring i Spekterområdet, herunder avtaleverk og forhandlingsmodell. Videre gir kurset en gjennomgang av tallgrunnlag og sentrale begreper, med hovedfokus på forhandlingsteknikk i lokale forhandlinger. Dag to blir det forhandlingsspill, hvor det gjennomføres en «reell» forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:
- Sentrale forhandlinger, overenskomster og lønnsforhandlingsbestemmelser
- Forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
- Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, innretning og strategi,
  gjennomføring og avslutning.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker reise, kursavgift og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Program: Last ned kursprogram her

Placeholder: CoursePage : Social Media