Placeholder: CoursePage : Content

Lederutviklingsprogram- kompetansepåfyll for nye og erfarne ledere høsten 2023

Vil du øke muligheten til å lykkes som leder? Samfunnsviterne har på nytt gleden av å invitere til et nytt lederutviklingsprogram for medlemmer med lederansvar som personalledelse, fagledelse og prosjektledelse. Det er begrenset antall plasser så vær rask med å melde deg på!

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

25.sep 2023 - 14.des 2023

Sted:

Juristenes Hus, Oslo, møterom Lillevik, 7. etasje

Målgruppe:

Medlemmer med lederansvar som personalledelse, fagledelse og prosjektledelse.

Antall plasser:

1 på venteliste

Påmeldingsfrist:

21. september

Lederprogrammet er et eksklusivt tilbud for medlemmer i Samfunnsviterne med lederansvar som personalledelse, fagledelse og prosjektledelse i offentlig eller privat sektor. Med et begrenset deltakerantall legges det opp til oppfølging av den enkelte deltaker i form av gruppesamlinger og oppgaver underveis:

- Det legges opp til fire samlinger over syv dager sentralt i Oslo 
- Samlingene vil foregå innenfor arbeidstiden kl. 09.00-16.00.
- Vi oppfordrer alle til å kontakte sin arbeidsgiver for eventuelt helt eller delvis finansiering av kostnadene
- Det planlegges i tillegg med en oppfølgingssamling for avholdte programmer våren 2024

Lederutviklingsprogrammet vil ta for seg følgende hovedtema

Før første samling: Preferansetest bli sendt til deltakeren for personprofilanalyse

1. samling 25.- 26. september:
Mestring av egen lederrolle - JUNGs preferanseanalyse

2. samling 26.- 27. oktober:
Omstilling og endring i en ny tid - nye ledelsesmetoder

3. samling 23.- 24. november:
Hvordan utvikle det gode samspill – fra gruppe til team/effektive lederteam og fokus på eget lederteam

4. samling 14. desember:
Mitt «ledercredo»
- videreutvikling av eget lederskap

Mellom samlingene vil det være en oppgave knyttet til utvikling av eget lederskap

Programmets fire læringsmål 

- Konkret erfaring som gjøres underveis i programmet
- Teoretisk begrepsforståelse
- Aktiv utprøving og eksperimentering
- Veiledning og selvstendiggjøring i lederrolle

Programmets metode og fremgangsmåte

- Tydeliggjøring av egen lederrolle
- Tydeliggjøring av lederprofilen til den enkelte leder og skape bevissthet til denne - oppdagelser i egen praktisering og egen kompetanse
- Personlig utvikling som grunnlag for mestring av lederrollen
- Å kjenne seg selv med hensyn til ressurser og reaksjonsmåter
- Å være bevisst på hvordan egen atferd påvirker andre og en selv
- Ferdigheter i ledelse

Programmet vil foruten gjennomgang av enkelttema på ulike samlinger også oppfordre deltakerne til å arbeide med en personlig utviklingsoppgave gjennom hele programmet som er knyttet til egen virksomhet.

Sagt om programmet

«Dette var «supernyttig» «Hadde jeg hatt muligheten skulle jeg ha meldt meg på en gang til» «Kurset har en flott balanse mellom teori og praktisk tilnærming»
«Mye nyttig materiell ble ettersendt etter hver samling»

Tid: Syv dager à fire samlinger i perioden 25. september til 14. desember 2023
Pris: kr. 19.500

Om kursholder

Aspire Utvikling AS har drevet med ledelse og lederutvikling i mer enn 20 år i privat og offentlig sektor, både på mellomleder- og toppledernivå. Læringsmetoden, en kombinasjon mellom teori, praksis, egen refleksjon, refleksjon i gruppe og utprøving, viser seg å gi gevinster i eget lederskap. 

For spørsmål om program, kontakt oss på [email protected]

Noen referanser

Telenor ASA – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, konflikthåndtering - Kommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, organisasjonsutvikling - Fylkeskommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling

Forsvaret – omstilling, endringer, teamutvikling, nedbemanning - NAV – teamutvikling, lederveiledning, lederutvikling

Fagforeninger – teamuvtikling, lederveiledning

Frivilllig/ideell sektor – teamutikling, lederutvikling, lederveiledning, rekruttering

Utdanningssektoren/vgs – teamutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering, omstilling, endringer

 Og en rekke andre offentlige og private virksomheter.

Praktisk informasjon og faktura

For dette spesialtilpassede programmet påløper det en kostnad på kr.19.500,- per deltaker, fakturert av Samfunnsviterne med en betalingsfrist på 14 dager.

Medlemmer i lederstillinger som vurderer kurset oppfordres til å forhøre seg med arbeidsgiver for å få kurskostnadene dekket. Samfunnsviterne kan etter søknad og dokumentasjon dekke reise- og overnattingskostnader etter avtale. 

Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn deg som deltaker, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Det vil bli utdelt omfattende materiale i etterkant av hver samling. Det er også forventet at den enkelte deltaker er forberedt på de oppgavene som det skal jobbes med mellom hver samling.

Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

For spørsmål om det reise, opphold eller andre administrative spørsmål, kontakt oss på [email protected]

Vi understreker at det er bindende påmelding og forutsetter tilstrekkelig deltakelse.

Program: Last ned kursprogram her, med forbehold om mindre endringer

 

Placeholder: CoursePage : Social Media