Placeholder: CoursePage : Content

Modul 1 - Grunnkurs for deg som er tillitsvalgt i staten

Er du ny som tillitsvalgt i staten? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ikke hatt tid til å gå på kurs? Nå har du muligheten!

Kursinformasjon

Tidspunkt:

21.aug 2024 - 22.aug 2024

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i statlig sektor

Antall plasser:

40

Påmeldingsfrist:

11. juli

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i statlig sektor den 21.- 22. august, i Oslo. Målet for kurset er å gi nye tillitsvalgte i statlig sektor nødvendig innsikt og grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte i statlig sektor og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne, i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne - oppgaver, rolleforståelse og politikk. Kurset gir også en grundig gjennomgang av de sentrale avtaleverkene i staten.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:
- Akademikernes og Samfunnsviternes oppbygging, styringsdokumenter og politikk.
- Tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse.
- Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
- Hovedtariffavtalens oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter og fellesbestemmelser.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon om bestilling av reise med mer, fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Program: Legges ut så snart det er klart  

 

Placeholder: CoursePage : Social Media