Modul 2 - Kurs i ansettelsesprosesser

Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene inviterer tillitsvalgte og ansattrepresentanter i stat og kommune til kurs i ansettelsesprosesser 8.-9. november i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningene, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter. 

Kursinformasjon

Tidspunkt:

08.nov 2023 - 09.nov 2023

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

ansattrepresentanter og tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor

Antall plasser:

3

Påmeldingsfrist:

26. september

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte og ansattrepresentanter i statlig og kommunal sektor større kunnskap om ansettelsesprosesser - herunder regelverk, rolleforståelse og prosedyrer.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

• Regelverket for ansettelsesprosesser i statlig og kommunal sektor
• Rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen
• Selve innstillings- og ansettelsesprosedyren
• Stillingsintervjuer
• Vurdering av søkere
• Likebehandling og ankemuligheter.

Kurset er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattrepresentanter i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter samt tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om ansettelser mv. oppfordres også til å delta.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Program: Legges ut så snart det er klart