Placeholder: CoursePage : Content

Modul 3 - Nettverkssamling for erfarne tillitsvalgte

Å trekke veksel på våre tillitsvalgtes erfaringer og motivere til fortsatt innsats for foreningen er svært viktig for oss. Samfunnsviterne inviterer derfor til nettverkssamling for erfarne tillitsvalgte 6.-8. desember i Berlin.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

06.des 2023 - 08.des 2023

Sted:

DoubleTree by Hilton Berlin Ku'damm, Tyskland

Målgruppe:

Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer

Antall plasser:

23 på venteliste

Påmeldingsfrist:

10. oktober

Samlingen er fulltegnet, men det er mulig å melde seg på venteliste

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt til å ivareta foreningens og medlemmenes interesser. De tillitsvalgte skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, strategi og mål, politikkdokumenter og retningslinjer – og foreningens tillitsvalgte er viktige meningsbærere av, ambassadør for og utøver av foreningens politikk. Økt tilstedeværelse og synlighet på ulike arenaer er nødvendig for å etablere og befeste kjennskapet til organisasjonen


Om samlingen
Samlingen vil ha et særlig fokus på foreningens arbeid med saker fra landsmøtet 2022, herunder blant annet foreningens strategi- og organisasjonsarbeid, organisasjonsutvikling og foreningens prioriterte satsingsområder. I tillegg planlegges det med eksterne innlegg. Samlingen legges opp som en bred diskusjonsarena, og det forventes aktiv deltakelse. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Samlingen vil veksle mellom foredrag, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.


Program og flytider
Samlingen starter 6. desember og avsluttes fredag 8. desember. Det legges derfor opp til, og er reservert følgende, for hele gruppen tur-retur:

- 6. desember: Norwegian Oslo kl. 11.20 – Berlin kl. 12.55
- 8. desember: Norwegian Berlin kl. 14.25 – Oslo kl. 16.05

Informasjon om tilknytningsbilletter til og fra Oslo kommer i deltakerbekreftelsen, til de som får plass på samlingen.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon om flybilletter mm. fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Blir samlingen fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi prioritere med hensyn til sektortilhørighet, virksomheter, erfarenhet, deltakelse på tidligere samlinger mm.

 

Placeholder: CoursePage : Social Media