Placeholder: CoursePage : Content

Samfunnsviterne i Møre og Romsdal inviterer til samfunnsviterkveld med AI-foredrag

Velkommen til middag og spennende foredrag om kunstig intelligens for medlemmene i Møre og Romsdal. Foredraget kan også følges digitalt av deg som er medlem ellers i landet.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

14.des 2023, kl. 17.00-20.00

Sted:

Scandic Parken, Storgata 16, Ålesund og digitalt via Teams

Målgruppe:

Alle medlemmer

Antall plasser:

895

Påmeldingsfrist:

13. desember

Foredrag kl. 17-18: AI – The good, the bad and the ugly 

Ved Rune Volden. Rune vil I foredraget fortelle litt om hva AI er, hvordan vi kan anvende det, samt faremomenter og hvilke utfordringer vi står ovenfor. Han kommer til å forklare hva kunstig intelligens (KI) er, hva det betyr for oss og hva som ligger bak. Han vil gi eksempler på bruk av KI i dag, som er bra og tidsbesparende, samt hvordan KI treffer yrkesgrupper. Deretter går han inn på neste tema som er KI brukt på en ondsinnet måte, med info om hvor grensen går for hva man kan bruke KI til, og litt om etikk og regler og hva de store teknologiselskapene gjør.

Rune vil også komme inn på AI ACT, som er EU lovverk og litt om intellektuelle rettigheter. Det «stygge» kommer han til å snakke om også. Det gjelder svindel, cyberkriminalitet og desinformasjon.

Rune Volden er førsteamanuensis og har doktorgrad i maskinsyn fra NTNU. Han har jobbet 25 år i næringslivet innen utvikling av digitale plattformer innenfor TV-distribusjon, maritimt utstyr og havbruk. Er nå instituttleder innen IKT og realfag ved NTNU, Ålesund.

Kl. 18.00: Mingling, og servering av fingermat med ett glass alkoholfri drikke for medlemmene i Møre og Romsdal som deltar fysisk. Husk å oppgi matpreferanser ved påmelding.

Info til medlemmer i Møre og Romsdal

Møtet avholdes som hybrid for medlemmene i Møre og Romsdal. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingskjema om du vil delta fysisk eller digitalt.

Samfunnsviterne dekker reise og opphold for medlemmer som trenger dette på grunn av lang reisevei. Det forutsettes at slike utgifter holdes på et rimelig nivå.  
Dette må søkes om i forkant ved å sende e-post til [email protected].  

Placeholder: CoursePage : Social Media