Nettverkssamling for tillitsvalgte i UH-sektoren

Samfunnsviterne inviterer til nettverkssamling for tillitsvalgte i universitets- og høyskolesektoren den 30.-31. januar 2023, i Trondheim.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

30.jan 2023 - 31.jan 2023

Sted:

Hotel Britannia, Trondheim

Målgruppe:

Tillitsvalgte i UH-sektoren

Antall plasser:

2

Påmeldingsfrist:

8. januar

Påmeldingsfrist utløpt

Samfunnsviterne har over 1300 medlemmer i UH-sektoren, og er en av de store medlemsforeningene i sektoren innenfor Akademikerne. Er du tillitsvalgt på et universitet eller en høyskole, og ønsker å treffe andre tillitsvalgte i UH-sektoren, utveksle erfaringer og få faglig påfyll? Da er denne nettverkssamlingen en fin arena for deg.

Kort om innholdet
Målet for samlingen er å videreføre og styrke nettverket for Samfunnsviternes tillitsvalgte i UH-sektoren, som ble etablert høsten 2022. Dag 1 av samlingen vil i hovedtrekk ta for seg temaene tariff, og forhandlinger. Dag 2 av samlingen vil ta for seg temaene rekruttering, ansettelsesprosesser og lønnsstrategi i UH-sektoren.
 
Det settes av tid til diskusjon og erfaringsutveksling.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker samlingsavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første dag av samlingen avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Trondheim eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Program: Last ned program her, med forbehold om mindre endringer