Placeholder: CoursePage : Content

Nettverkssamling for deg som er tillitsvalgt i universitets- og høyskolesektoren

Ønsker du å treffe andre tillitsvalgte i UH-sektoren, utveksle erfaringer og få faglig påfyll? Da er denne nettverkssamlingen en fin arena for deg!

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

29.jan 2024 - 30.jan 2024

Sted:

Hotel Norge by Scandic, Bergen

Målgruppe:

Nettverkssamling for tillitsvalgte i UH-sektoren

Antall plasser:

12

Påmeldingsfrist:

22. januar

Vi inviterer til nettverkssamling for tillitsvalgte i universitets- og høyskolesektoren 29.-30. januar. Samfunnsviterne har over 1400 medlemmer i UH-sektoren, og er en av de store medlemsforeningene i sektoren innenfor Akademikerne. Målet for samlingen er å videreføre og styrke nettverket for Samfunnsviternes tillitsvalgte i UH-sektoren, som ble etablert høsten 2022.

Hva lærer du på samlingen?

På dag 1 vil vi ta for oss tema som lokal lønnspolitikk generelt og lønns- og personalpolitikk i en todelt sektor spesielt, hvordan vi kan samarbeide med studentlagene, medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle.

På dag 2 fokuserer vi på sentrale og lokale forhandlinger, herunder våre erfaringer fra lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger i 2023 og forventninger til lønnsoppgjøret 2024.

Last ned kursprogram her (med forbehold om endringer)

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første dag av samlingen avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Bergen eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Placeholder: CoursePage : Social Media