Placeholder: CoursePage : Content

Samfunnsviterne i Nordland inviterer til årsmøte

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Nordland.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

05.okt 2023, kl. 19.00-20.30

Sted:

Clarion Collection Hotel Grand Bodø, Professor Schyttes gate 1 / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Nordland

Antall plasser:

982

Påmeldingsfrist:

4. oktober

Sakspapirer til årsmøtet finner du her!

Årsmøte i Samfunnsviterne Nordland – delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse [email protected], innen 25. september.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Nordland eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 25. september. 

Fylkesavdelingen i Nordland ønsker, etter oppfordring fra hovedstyret, å få på plass valgkomité i fylkesavdelingen. Ønsker du å melde deg som kandidat eller har forslag til kandidater, vennligst send en e-post til samme adresse, innen 25. september.

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

Deltakelse: Møtet avholdes som hybrid. Meld deg på via påmeldingslenken, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.  
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Det blir enkel servering for de som deltar fysisk.

Placeholder: CoursePage : Social Media