Placeholder: CoursePage : Content

Mangfold og verdiskaping - får vi det til? Fagkveld og årsmøte med Samfunnsviterne i Oslo

Denne kvelden byr på både foredrag om mangfold og verdiskaping for alle interesserte medlemmer og årsmøte for deg som er medlem i Oslo.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

11.sep 2024, kl. 17.00-19.00

Sted:

Stortingsgata Kurs & Konferanse (Stortingsgata 20)  og digitalt via Teams

Målgruppe:

Alle medlemmer på faglig del og medlemmer i Oslo på årsmøtet

Antall plasser:

5986

Påmeldingsfrist:

11. september

Vi starter ettermiddagen og kvelden med et faglig innlegg klokken 17.15 om mangfold og verdiskaping som er åpent for alle interesserte medlemmer, før årsmøtet for medlemmer i oslo starter klokken 18. Medlemmer utenfor Oslo kan delta digitalt på den faglige delen. 

Faglig innlegg: Mangfold og verdiskaping

Får vi det til, eller rekrutteres like mennesker i ulike forpakninger? Ved Manav Rihel Kumar

De fleste arbeidsplasser har et forhold til begrepet «mangfold», eksempelvis gjennom stillingsutlysninger, årsrapporter eller «om oss» på nettsidene. Mange påstår at dette vil føre til mer innovasjon og bedre løsninger, men hva betyr egentlig ordet «mangfold»? Handler det om hodeplagg og blindeskrift? Alder, kjønn og seksuell legning? Det er en side av det, men gir dette flere perspektiver som fører til mer vrdiskaping? Eller løper man en stadig risiko for å rekruttere de samme folka i ulike forpakninger?

Foredragsholder Manav Rihel Kumar er daglig leder av Seema, som benytter innsiktsverktøyet Diversity Index for å gå i dybden på mangfoldstematikken.

Manav har bakgrunn fra Forsvaret der han jobbet med rekruttering og lederutvikling ved Krigsskolen. Han har også kommersiell ledererfaring fra telekombransjen og har fått flere utmerkelser for sitt lederskap i både offentlig og privat sektor. Manav har en mastergrad i offentlig styring fra London School of Economics og bachelor i militær ledelse, logistikk og ressursstyring fra Sjøkrigsskolen.

Om årsmøtet

Årsmøtet starter klokken 18 og er kun for medlemmer bosatt i Oslo.

Delta for å påvirke:

 • hva fylkesavdelingen skal tilby m
 • edlemmene av faglige møteplasser og aktiviteter mv.
 • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
 • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
 • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta. 

På årsmøtet behandles:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Handlingsprogram med budsjett
 4. Valg av styre
 5. Valg av valgkomite
 6. Ev. innkomne saker

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse [email protected], innen 30. september.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Oslo eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til Thomas Mørk Fredvang i valgkomiteen på e-postadresse [email protected], innen 30. september. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen.

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

Praktisk informasjon

Møtet avholdes som hybrid for medlemmene i Oslo. Vil du delta fysisk i Oslo eller digitalt via Teams? Skriv svaret i feltet for tilleggsopplysninger i påmeldingsskjema.

Til deg som vil delta fysisk:

Det er begrenset antall plasser i møtelokalet, så vær rask med påmelding. Påmeldingsfrist innen 5. september.

Det blir enkel servering fra kl. 17. Husk å oppgi eventuelle matpreferanser ved påmelding.  

Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Henvendelser bes rettes til:

fylkesavdelinger@samfunnsviterne

Placeholder: CoursePage : Social Media