Placeholder: CoursePage : Content

Frokostmøte: Fremtidens arbeidsliv skjer nå

Vil demografiske endringer og stort arbeidskraftbehov føre til et mer inkluderende arbeidsliv? Samfunnsviterne i Oslo inviterer til frokostmøte 24. januar.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

24.jan 2024, kl. 08.30-10.00

Sted:

Thon Conference, Universitetsgata 26, Oslo (for medlemmer i Oslo og omegn) og digitalt via Teams (for alle medlemmer)

Målgruppe:

Medlemmer

Antall plasser:

26

Påmeldingsfrist:

23. januar

Demografisk står vi overfor en endring i befolkningen «fra pyramide til cupcake», med flere eldre og færre yngre. Dette vil få betydning for bedriftenes rekrutterings- og personalpolitikk ved at det blir økt konkurranse om arbeidskraft i alle sektorer. Rekruttering og utvikling av ansatte over 55-60 år har lenge fått mindre oppmerksomhet enn for yngre ansatte. Nå kan dette endres.  

Jon Fjeldstad, siviløkonom og seniorrådgiver ved Senter for seniorpolitikk, vil presentere ferske tall fra Seniorpolitisk barometer 2023, samt ny forskning om holdninger og erfaringer knyttet til godt voksne arbeidstakere. Dette bygger på statistikk og forskningsrapporter fra ulike bransjer i privat og offentlig sektor som viser arbeidslivstrendene over tid.  

Elisabeth Østreng, spesialrådgiver i Samfunnsviterne, vil snakke om Samfunnsviternes strategi for å fremme avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Hun vil si litt om hva Samfunnsviterne tenker rundt ivaretakelsen av yngre og eldre medlemmers interesser når et økende antall er eldre arbeidstakere. Hva trenger arbeidsgivere å være oppmerksom på med hensyn til rekruttering, kompetanseutvikling og -overføring, alderssammensetning, arbeidsplassutforming mm? 

Arrangementet er gratis og åpent for alle medlemmer digitalt. 

Info til medlemmer i Oslo og nabofylkene:

Frokostmøtet avholdes som hybrid for medlemmer i Oslo og omegn. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingen om du vil delta fysisk eller digitalt. Det er begrenset antall plasser i møtelokalet, så vær rask med påmelding. Det blir frokostservering og mingling fra kl. 08.00.

Placeholder: CoursePage : Social Media