Placeholder: CoursePage : Content

Bli god på lokale forhandlinger

Dette webinaret gjør deg godt forberedt til kommende lokale forhandlinger på arbeidsplassen.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

20.aug 2024, kl. 08.30-09.30

Sted:

Digital Plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Alle medlemmer

Antall plasser:

986

Påmeldingsfrist:

20. august

På mange arbeidsplasser nærmer det seg tid for lokale forhandlinger. Hvordan kan du som medlem forberede deg best mulig til de kommende forhandlingene på din arbeidsplass? I dette webinaret i regi av Samfunnsviterne i Oslo få du hjelpen du trenger.

I dette webinaret tar vi for oss:

  • Resultatet i de forskjellige tariffoppgjørene
  • Realiteter og handlingsrom
  • Lokale forhandlinger - hvordan foregår de
  • Hva bør du som medlem gjøre, hvordan kan du forberede deg
  • Hva Samfunnsviterne har av info og hjelpemidler, og hvor du finner det

Hanne Stenli

Du møter: Hanne Stenli

Seniorrådgiver i Samfunnsviterne

Hanne har i over 20 år gitt råd og veiledning til tillitsvalgte i Samfunnsviterne om blant annet sentrale og lokale forhandlinger, tillitsvalgtes rolle, lønnskrav og lønnssamtaler. Hanne holder ofte kurs og foredrag for tillitsvalgte og medlemmer i offentlig og privat sektor.


Praktisk info:

Påloggingslenke sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Arrangementet tas ikke opp, så bli med og få med deg alt direkte.
Arrangementet er gratis og åpent for alle medlemmer.

Henvendelser bes rettes til:
[email protected]

Placeholder: CoursePage : Social Media