Placeholder: CoursePage : Content

Tariffkonferansen 2024

Er du lokal tillitsvalgt i offentlig eller privat sektor og ønsker å bidra til det tariffpolitiske arbeidet foran tariffoppgjøret 2024? 

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

05.mar 2024 - 06.mar 2024

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i staten, KS og Samfunnsbedriftene, Oslo kommune, Spekter-området og privat sektor

Antall plasser:

12 på venteliste

Påmeldingsfrist:

11. februar

Merk: Konferansen er nå fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Tariffkonferansen 2024, banner i rød profilfarge med et fugleperspektiv av mange mennesker på bakkeplan under

Hvordan skal frontfagsmodellen praktiseres for å møte utfordringene vi står ovenfor? Er det utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om og troverdigheten til frontfagsmodellen? Hva ble konklusjonen til frontfagsmodellsutvalget, som leverte sin rapport i desember, på nettopp dette? Hva har konklusjonen å si for oss, og hva kan dette bety i praksis?

Hva er forventningene til hovedoppgjøret 2024? Hva sier de foreløpige prognosene og hva skal være Samfunnsviternes ambisjoner?

På Samfunnsviternes tariffkonferanse – en årlig sentral arena for lokale tillitsvalgte i offentlig og privat sektor – får du innsikt i, og mulighet til å diskutere nettopp dette. Meld deg på i dag!

Vil du også delta på inntektspolitisk konferanse?

I forkant av tariffkonferansen arrangeres Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse. Les mer og meld deg på her.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise og opphold på konferansen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Vi understreker at det er bindende påmelding.

Vi inviterer deltakerne på tariffkonferansen til festmiddag 5. mars, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Program

Konferansier: Jan Olav Birkenhagen, forhandlingssjef i Samfunnsviterne 

Tirsdag 5. mars 

16.30-16.40
Åpning av tariffkonferanse 2024   
Ved Espen N. Jakobsen, leder av Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg 

16.40-17.10 
Frontfagsmodellsutvalget – hva har konklusjonen å si for oss?
Ved Annette Basma, forhandlingssjef i Akademikerne 

17.10-17.45
Samtale om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi, hva betyr dette i praksis?
Ved Espen Nordgård Jakobsen, leder av Samfunnsviterne og Annette Basma, forhandlingssjef i Akademikerne.

19.30
Apéritif og middag


Onsdag 6. mars 

09.00-10.00
Innledning til hovedoppgjøret 2024: Betraktninger foran årets lønnsoppgjør 
Ved Jan Olav Birkenhagen, forhandlingssjef i Samfunnsviterne 

10.30-11.30
Sektorvise diskusjoner   
For statlig tariffområde, KS og Samfunnsbedriftene, Oslo kommune, Spekter-området og privat sektor 

11.30-12.30
Lunsj 

12.30-14.00
Sektorvise diskusjoner fortsetter

14.15-14.55
Veien videre frem mot tariffoppgjøret – hva er viktig for Samfunnsviterne?
Oppsummering og plenumsdiskusjon ved arbeidslivsutvalget  

14.55-15.00
Avslutning av konferansen   
Ved Jan Olav Birkenhagen, forhandlingssjef i Samfunnsviterne 

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Placeholder: CoursePage : Social Media