Placeholder: CoursePage : Content

Tariffoppgjoret 2024 i KS og Samfunnsbedriftene - oppspill til tariffkonferansen

Ønsker du å bidra til det tariffpolitiske arbeidet i Samfunnsviterne i forkant av tariffoppgjøret 2024? Vi inviterer deg som er tillitsvalgt i KS og Samfunnsbedriftene til et digitalt møte 16. februar, som en innledning til tariffoppgjøret 2024 og et oppspill til årets tariffkonferanse.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

16.feb 2024, kl. 12.00-13.00

Sted:

Digital plattform -Microsoft Teams

Målgruppe:

Tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

91

Påmeldingsfrist:

16. februar

Tema for møtet er hovedoppgjøret 2024, foreløpige prognoser og tallgrunnlag, ståsted, muligheter og utfordringer og Samfunnsviternes ambisjoner og krav inn mot oppgjøret.

Det settes av tid til diskusjon og spørsmål.

Møtet tas ikke opp.

Møtelenke sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.
Placeholder: CoursePage : Social Media