Samfunnsviterne i Troms og Finnmark i samarbeid med Samfunnsviterne ved UiT inviterer til åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport: Hva sier den, og hva bør skje nå? Har UiT som arbeidsplass og fagforeningene noen rolle i den videre prosessen?

Kursinformasjon

Tidspunkt:

02.okt 2023, kl. 19.00-21.00

Sted:

Mikkeli Live, Markedsgata 17, Alta

Målgruppe:

Medlemmer i Troms og Finnmark og andre interesserte

Antall plasser:

27

Påmeldingsfrist:

26. september

Innledninger ved UiT:

  • Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, deltaker i Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Professor Eva Josefsen, forsker på bl.a. dette, samt annet sannhets- og forsoningsarbeid globalt.

Leder i norske kveners forbund, Kai Petter Johnsen vil også gi sitt syn på rapporten og videre prosess.

Debatten ledes av Janne Hansen, Samfunnsviternes fylkesstyre i Troms og Finnmark.

Samfunnsviternes leder Espen Nordgård Jakobsen deltar på møtet. 

Praktisk info:  
Samfunnsviterne dekker reise etter billettprisen til billigste rutegående transportmidler, samt overnatting for de som trenger dette på grunn av lang reisevei (gjelder kun for Samfunnsviternes medlemmer).  
Dette må søkes om i forkant ved å sende e-post til fylkesavdelinger@samfunnsviterne.no.  

Det blir enkel servering.

Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmelding.