Placeholder: CoursePage : Content
To personer ved et skrivebord, den ene noterer på et ark, med en sparegris og en kalkulator foran seg.
Velkommen til frokostmøte om husholdenes økonomiske trygghet og konsekvensene av dyrtiden. Foto: Shutterstock/mapo_japan

Samfunnsviterne i Trøndelag inviterer til frokostmøte: Dyrtid 4: Husholdenes økonomiske trygghet i 2023

ved Christian Poppe

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

07.nov 2023, kl. 08.15-09.00

Sted:

Digital plattform (Teams)

Målgruppe:

Alle medlemmer og andre interesserte

Antall plasser:

901

Påmeldingsfrist:

7. november

"Mange må stramme inn for å ha råd til mat. Ett av åtte hushold er matusikre, og seks prosent har svært lav matsikkerhet. Betalingsproblemene er mer omfattende enn for ett år siden, og mange får ingen løsning når de henvender seg til kreditor. Det er ikke over ennå." 

Møt forsker bak rapport om konsekvensene av dyrtiden

Ordene i avsnittet over oppsummerer noen av funnene fra den SIFO-rapporten om av dyrtiden som kom i august, og Samfunnsviterne Trøndelag ønsker velkommen til frokostmøte med en av forskerne bak rapporten, Christian Poppe fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet.

Poppe har i hele sin karriere arbeidet innfor feltene betalingsproblemer, gjeldsproblemer, gjeldsordninger, økonomisk rådgivning og personlig økonomi generelt. Han er også involvert i et prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet og som ser på sammenhengen mellom helse, marginalisering på arbeidsmarkedet og betalingsproblemer. 

Påloggingslenken sendes til påmeldte senest dagen i forkant.

Placeholder: CoursePage : Social Media