Placeholder: CoursePage : Content

Lønnssamtale og lønnskrav - Årsmøte og faglig innlegg med Samfunnsviterne i Vestland

Kursinformasjon

Tidspunkt:

13.jun 2024, kl. 14.00-16.00

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Alle medlemmer på faglig del og kun medlemmer i Vestland på årsmøtet

Antall plasser:

856

Påmeldingsfrist:

12. juni

Kl. 14.00-15.00: Faglig innlegg
Åpent for alle medlemmer

LØNNSSAMTALE OG LØNNSKRAV
Ved seniorrådgiver i Samfunnsviterne
Hanne Stenli

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger på mange arbeidsplasser i offentlig og privat sektor før og etter sommeren.
Hva er det viktig å tenke på når du skal skrive et godt lønnskrav? Og hvorfor bør du ha en lønnssamtale før du skal fremme et lønnskrav?
Der får du blant annet svar på dette - og vi skal snakke om hvorfor hvor du jobber har noe å si, anledninger og handlingsrom, forberedelser og gjennomføring, argumentasjon, lønnsrelasjoner mm.

Kl. 15.00-16.00: Årsmøte i Samfunnsviterne i Vestland
Kun for medlemmer bosatt i vestland

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal tilby medlemmene av faglige møteplasser og aktiviteter mv.  
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.  

På årsmøtet behandles:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Handlingsprogram med budsjett
  4. Valg av styre
  5. Valg av valgkomite
  6. Ev. innkomne saker

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse [email protected], innen 3. juni.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Vestland eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til valgkomiteens leder i fylkesavdelingen Cecilie Kaarstad på e-postadresse [email protected], innen 31. mai. 

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

Praktisk info: 

Påmelding fra medlemmer som ikke er bosatt i Vestland blir automatisk registrert kun på faglig del.
Arrangementet tas ikke opp, så bli med og få med deg alt direkte.
Møtelenken sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Henvendelser bes rettes til:
[email protected]

Placeholder: CoursePage : Social Media