Placeholder: CoursePage : Content

Årsmøte og fagkveld for deg som er medlem i Viken

Velkommen til kombinert årsmøte og fagkveld for Samfunnsviterne i Viken.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

03.sep 2024, kl. 17.00-19.00

Sted:

Samfunnsviternes lokaler i Kristian Augusts gate 9

Målgruppe:

Medlemmer i Viken

Antall plasser:

998

Påmeldingsfrist:

3. september

Faglig innlegg

Nærmere informasjon om den faglige delen av arrangementet kommer snart.

Om årsmøtet

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer.

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal tilby medlemmene av faglige møteplasser og aktiviteter mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Handlingsprogram med budsjett
  4. Valg av styre
  5. Ev. valg av valgkomite
  6. Ev. innkomne saker

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse [email protected], innen 22. august.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Viken eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse innen 22. august.

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

Praktisk info:

Møtet avholdes som hybrid. Vil du delta fysisk i Oslo eller digitalt via Teams? Skriv svaret i feltet for tilleggsopplysninger i påmeldingsskjema.

Til deg som vil delta fysisk:

Det er begrenset antall plasser i møtelokalet, så vær rask med påmelding.

Det blir enkel servering fra kl. 16.30. Husk å oppgi eventuelle matpreferanser ved påmelding.  

Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Henvendelser bes rettes til:

[email protected]

Placeholder: CoursePage : Social Media