Placeholder: CoursePage : Content

Bli god på lønnssamtale og lønnskrav

I dette frokostmøtet tar vi deg gjennom hva som er viktig å tenke på når du skal forhandle lønn lokalt.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

15.aug 2024, kl. 08.30-09.30

Sted:

Digital plattform

Målgruppe:

Alle medlemmer

Antall plasser:

1000

Påmeldingsfrist:

15. august

Om frokostmøtet

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger på mange arbeidsplasser i offentlig og privat sektor denne høsten.

Hva er det viktig å tenke på når du skal skrive et godt lønnskrav? Og hvorfor bør du ha en lønnssamtale før du skal fremme et lønnskrav?

Du får blant annet svar på dette, og så skal vi samtidig snakke om hvorfor hvor du jobber har noe å si, anledninger og handlingsrom, forberedelser og gjennomføring, argumentasjon, lønnsrelasjoner mm.

Frokostmøtet er i regi av Samfunnsviterne i Viken.

Hanne Stenli

Du møter: Hanne Stenli

Seniorrådgiver i Samfunnsviterne

Hanne har i over 20 år gitt råd og veiledning til tillitsvalgte i Samfunnsviterne om blant annet sentrale og lokale forhandlinger, tillitsvalgtes rolle, lønnskrav og lønnssamtaler. Hanne holder ofte kurs og foredrag for tillitsvalgte og medlemmer i offentlig og privat sektor.

 

Praktisk informasjon

Påloggingslenke og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant. 

Møtet tas ikke opp, så bli med og få med deg alt direkte.  

Henvendelser bes rettes til: 

[email protected] 

 

Placeholder: CoursePage : Social Media