Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Arbeidslivet må ikke påvirkes av alder!

Samfunnsviterne har sendt innspill til Arbeids- og Sosialdepartementet i høringen om å fjerne plikten til å fratre ved nådd særaldersgrense.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser. Samfunnsviterne har lenge tatt til orde for aldersubestemte regler for arbeidslivet og vi støtter dette forslaget i vårt høringsinnspill, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Samfunnsviterne mener at tilrettelegging og en fleksibel holdning til endring av oppgaver og stadig kompetanseutvikling vil være en helt nødvendig forutsetning for at dagens og morgendagens arbeidsliv skal fungere slik at oppgavene blir løst. På denne måten blir arbeidslivet mer fleksibelt og mangfoldig enn i dag.

- Vi må ha plass til alle som kan bidra, i alle aldere og også med ulik arbeidsevne. Derfor må behovet for tilrettelegging i arbeidslivet ikke være noe som oppstår ved nådd særaldersgrense, men være noe som vurderes kontinuerlig gjennom hele karrieren, sier Nilsson. 

-  Behovet for tilrettelegging etter nådd særaldersgrense er en naturlig fortsettelse av organiseringen og tilretteleggingen som skjer tidligere i karrieren, sier Nilsson. 

- Utfordringene vil kanskje først og fremst handle om det økonomiske handlingsrommet i virksomhetene. Tjenesteutvikling og god forvaltning av arbeidstakerressursene koster penger, men det er en riktig og lønnsom investering i god samfunnsutvikling, sier Nilsson

Les høringsuttalelsen fra Samfunnsviterne her. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom