Placeholder: CategoryPage : Header

Aktuelt 2020

Placeholder: CategoryPage : Content

Julehilsen fra foreningens generalsekretær og leder

Snart legger vi bak oss et annerledes år. 2020 har påvirket arbeids- og studieliv på mange måter. Kontoret og lesesalen har blitt byttet ut med kjøkkenbord, og kollegaene eller kollokviegruppa har vi i stor grad sett på Teams eller Zoom. For mange har 2020 også vært året da flere kan ha følt på ensomhet og det å stå utenfor.

Enighet i sykehusoppgjøret

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehusene. Resultatene er på nivå med frontfaget.

Full seier om kontoransattes arbeidstid!

Arbeidsretten har gitt fullt medhold til arbeidstakernes søksmål om kontoransattes arbeidstid i kommunesektoren. En enstemmig Arbeidsrett har fastslått at det er tariffstridig å ensidig øke arbeidstiden ved kommunesammenslåinger.

- Studentene trenger målrettede tiltak!

Pandemien har gitt store konsekvenser og enkelte studiesteder stenger ned det fysiske tilbudet. Samfunnsviternes studentleder ber studiestedene og myndighetene se på målrettede tiltak til studentene.

Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Studiestøtten må økes!

Samfunnsviternes studentleder, Christine Bergan Yang reagerer på regjeringens manglende vilje til å hjelpe studentene ut av fattigdomsgrensen.

De gode intensjoners budsjett

-Dette er de gode intensjoners budsjett, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Til Arbeidsretten om arbeidstid i sammenslåtte kommuner

Samfunnsviterne er uenige med arbeidsgiverforeningen KS om hvilken arbeidstid skal beregnes for de som jobber i kontoradministrasjon i nye, sammenslåtte kommuner. KS anfører at kommunesammenslåing innebærer at kontoransattes arbeidstid skal settes til 37,5 timer uken, og at sammenslåing opphever lokale arbeidstidsordninger med kortere arbeidstid. Dette er Samfunnsviterne uenig i, og det blir rettssak i slutten av oktober.

Spennende kurstips for høsten 2020

Trenger du kompetansepåfyll for å holde deg ajour på eget arbeidsområde, mestre nye arbeidsoppgaver eller ønsker du et kurs som kan inspirere til å løse oppgaver på nye måter?

Hovedtariffoppgjøret 2020

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Egen pensjonskonto gjennom Akademikerne Pluss og Samfunnsviterne

Akademikerne Pluss har gjennomført en anbudsprosess og forhandlet fram et fordelaktig medlemstilbud om Egen pensjonskonto i Kron. Vi vil i løpet av høsten gå ut med utfyllende informasjon om tilbudet, slik at våre medlemmer vil få muligheten til å plassere pensjonskapitalen din på best mulig måte.

Lettvint om UH-finansiering

Stortingets utdanningskomité vurderer et nytt finansieringssystem for UH-sektoren der fag knyttes opp mot arbeidslivsrelevans. Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, mener at man må se på arbeidslivets langsiktige kompetansebehov.

- Videreutvikling av kommunal sektor må styrkes

Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen til grunn at kommunesektoren i de kommende årene må påregne strammere inntektsrammer. 19. mai kom Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson og hovedtillitsvalgt i NAV, Siv Sangolt med innspill til komitehøringen.

- Bruk krisen til å tenke langsiktig

- Hvis vi ikke lykkes med å redusere de negative virkningene etter korona, får vi et mer polarisert samfunn og økt utenforskap, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson. Samfunnsviterne mener at fire områder må prioriteres ekstra høyt i revidert nasjonalbudsjett.

Når griser flyr

Samfunnet er stadig i endring og som påvirker arbeidssituasjonen vår. Uventa situasjoner kan oppstå og da sørger Samfunnsviterne for at dine rettigheter blir ivaretatt. Som medlem av Samfunnsviterne står du aldri alene!

Samfunnsviternes digitale kurs våren 2020

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av koronaviruset, har Samfunnsviterne avlyst alle planlagt fysiske kurs denne våren. I løpet av mai og juni tilbyr vi imidlertid ca 20 digitale kurs både for tillitsvalgte og medlemmer.

Webinaropptak om koronasituasjonen

Fredag 27.3 avholdt vi et webinar der vi informerte om koronasituasjonen. Om du ikke fikk muligheten å delta eller du vil få med deg presentasjonen på nytt, se opptak her!

Kjære medlemmer og tillitsvalgte

Samfunnsviterne deltar i dugnaden for å dempe konsekvensene av COVID-19 utbruddet. Vi ønsker å bidra til gode lokale løsninger på de utfordringene koronaviruset medfører for samfunnet og arbeidslivet.

Endret fleksitid i Oslo kommune

Den 13.03.2020 ble det avholdt forhandlinger mellom Oslo kommune på den ene siden og forhandlingssammenslutningene på den annen side vedrørende midlertidig endring av fleksitidsavtalen på grunn av pågående spredning av Koronaviruset.

Ta grep om egen lønn

Samfunnsviternes lønnsstatistikk viser at det er relativt liten lønnsforskjell på menn og kvinner de første årene i arbeidslivet. Men, etter fylte 30 år oppstår et lønnsgap som vedvarer ut hele karriereløpet.

Sjekk om du er samfunnsviter!

Har du master innen samfunnsfag eller humaniora? Er samfunnsfag, kultur og språk viktig i jobben din? Da er du et typisk medlem i Samfunnsviterne.

Bli med på Arbeidslivets klimauke!

- For å løse klimautfordringene er vi helt avhengig av gode politiske valg, men det handler også om de valgene som vi alle gjør hver dag. Det er på alle arbeidsplassene rundt om i landet vi skaper de nye, grønne løsningene, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Innspill til rapport om særfinansering av små fag

Det vises til invitasjon fra Kunnskapsdepartementet til å gi høringsuttalelse til rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Under følger innspill fra Samfunnsviterne til Akademikerne vedrørende ekspertgruppens vurderinger.

Sustainable Conversations

Vil du møte noen av de mest attraktive arbeidsgiverne innen bærekraft i Norge? Da har du en unik mulighet på Skatten i Oslo 29. januar.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom