Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Nye reisesatser for ansatte i staten

Etter lange forhandlinger har partene i staten blitt enige om reiseavtalene i staten. De nye satsene gjelder fra og med 1. juni 2020.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Forhandlingsresultatet er et kompromiss etter krevende forhandlinger. Innen utgangen av februar 2021 vil partene gjennomgå reiseavtalene i sin helhet for å tilpasse dem til dagens arbeidsliv og behov.

Partene vil blant annet vurdere om innenlandsavtalen og utenlandsavtalen skal slås sammen, se på prinsipper for utgiftsdekning, for arbeidstid på tjenestereiser, og vurdere avtalene ut fra et klima- og miljøperspektiv. Avtalene vil også forenkles og forbedres språklig.

Se avtalen her.

Stat- utenlandsavtalen 1
Stat- utenlandsavtalen 2
Stat- vedlegg til utenlandsavtale
Stat- innlandsavtalen

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom