Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Nye nemndmedlemmer til UNE

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda for 2021-2024.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt 106 av de 147 kandidatene Samfunnsviterne spilte inn til Utlendingsnemnda. De oppnevnte de 90 første på listen som ble oversendt og de resterende 17 mannlige kandidatene på den totale listen over foreslåtte nemndmedlemmer. Dette av hensyn til kjønnsbalansen blant nemndmedlemmene samlet sett som samsvarer med kravet i likestillings- og diskrimineringsloven til offentlige utvalg.

Se pressemeldingen til Justis- og beredskapsdepartementet her. 

En liste over de oppnevnte kandidatene ble offentliggjort på regjeringen.no fredag 6. november 2020. Nemndmedlemmene vil motta mer informasjon fra UNE innen kort tid. 

Her finner du brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom