Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Utsettelse av tariffoppgjøret 2020 i KS-Bedrift

Partene er enige om å prolongere dagens hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Oppstart av tariffoppgjøret 2020 for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) var planlagt til 12. mai 2020.

Som følge av de akutte samfunnssituasjonene knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, ble partene mandag 17. mars enige om å utsette oppstart av tariffoppgjøret 2020.  

Med mindre partene blir enige om annet, prolongeres Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (01.05.2018 – 30.04.2020) frem til 15. september 2020.

Datoer for oppstart og frist for lønnsforhandlingene i offentlig sektor er ikke bestemt.

Partene vil ta stilling til oppstart av forhandlingene etter at frontfaget er ferdig med sine forhandlinger. Frontfaget har satt frist for forhandlingene 21. august. .Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom