Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Undergraver ikke den norske modellen gjennom lokale forhandlinger

LOs Roger Bjørnstad skriver i en kronikk i DN 18. februar om hvordan den norske modellen med små lønnsforskjeller skaper trygge arbeidsplasser og høy økonomisk vekst. Samfunnsviterne ønsker å nyansere Bjørnstads skepsis.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Samfunnsviterne støtter den norske modellen som har bidratt til å fremme høy produktivitet og konkurranseevne, blant annet gjennom et velorganisert arbeidsliv med høy grad av kollektive avtaler på sentralt nivå og virksomhetsnivå. Likevel ønsker vi å nyansere Bjørnstads skepsis til lokal og individuell lønnsfastsettelse.

Lønn er både et sentralt virkemiddel for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og en motivasjonsfaktor for den enkelte ansatte. Derfor mener vi det er viktig at det gis rom for ytterligere individuell og kollektiv lønnsfastsettelse på virksomhetsnivå.

OECD-rapporten Bjørnstad henviser til i sin kronikk, slår fast at den norske modellen fungerer svært godt. Rapporten peker dessuten på et annet viktig element, nemlig at kollektive avtaler på virksomhetsnivå bidrar til å jevne ut maktforskjellen mellom arbeidstaker og bedrift.

Teknologiutviklingen fører til mer komplekse arbeidsoppgaver og dermed økt behov for spisskompetanse og teknologiforståelse. Om morgendagens kompetansearbeidsplasser skal kunne rekruttere og beholde de beste ansatte, må de kunne tilby konkurransedyktig lønn med den fleksibiliteten lokale forhandlinger kan tilby.

Bjørnstad frykter at man «låser inne gammel teknologi og skaper utrygghet» om man fastsetter lønninger lokalt og individuelt. Vi frykter snarere at man «låser inne» de ansatte, som vil oppleve «fastlåst lønn» og dermed lavere fleksibilitet og manglende incentiver for personlig utvikling.  

For oss i Samfunnsviterne er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig; både å bevare de gode kollektive rettighetene i arbeidslivet og å bevare den lokale fleksibiliteten som lokal lønnsfastsettelse tilbyr.

Samfunnsviterne arrangerer sin inntektspolitiske konferanse tirsdag 3. mars, der vi ser på samfunnsøkonomiske utfordringer, et arbeidsliv i endring og et fremtidig bærekraftig arbeidsliv, og hvordan dette kan påvirke den norske modellen og fagbevegelsens rolle. Se programmet her. 

Delta via streaming på vår Facebook-side.


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom