Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Endret fleksitid i Oslo kommune

Den 13.03.2020 ble det avholdt forhandlinger mellom Oslo kommune på den ene siden og forhandlingssammenslutningene på den annen side vedrørende midlertidig endring av fleksitidsavtalen på grunn av pågående spredning av Koronaviruset.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Oppdatert per 17. mars 2020

Partene i Oslo kommune har avtalt midlertidige endringer av fleksitidsavtalen som følge av behov for økt bruk av hjemmekontor og fleksible arbeidstider for å redusere tetthet mellom ansatte.

Avtalen innebærer at kjernetiden fra 09.00-14.30 fjernes. Kjernetiden er den tiden alle må være i tjenesten.

Avtalen gjelder inntil videre.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom