Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Mer lån er ikke et ønsket krisetiltak

Samfunnsviternes studentutvalgsleder, Njål Gustavsen er skuffet over at krisepakken som er lagt fram betyr mer lån for studentene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Oppdatert 26. mars 2002

- At studentene er inkludert i den nasjonale krisepakken er positivt. Vi er samtidig skuffet over at krisetiltak rettet mot studentene blir møtt med mer lån, men vi legger til grunn at økt gjeldsbyrde til studentene ikke er regjeringens eneste tiltak. Foreløpig er tiltakene som skal administreres av lånekassen ikke ferdig utformet, og vi vet derfor ikke hvor gode løsningene blir. Det er antydet at det blir snakk om et ekstra stipend. Dette er positivt om det gir stønad til livsopphold i sommermåneden som ikke dekkes av den vanlige studiestøtten, sier Gustavsen.

- Vi er imidlertid bekymret for at en stipendløsning ikke vil gi tilstrekkelig kompensasjon for bortfall av fast inntekt over en noe lengere periode. Arbeidsmarkedet kan være i krise i lang tid framover og studenter som permitteres fra sine jobber kan rammes hardt av inntektsbortfallet. Selv om studenter ikke generelt regnes som arbeidssøkende i forhold til dagpenger under arbeidsledighet, burde de i dagens situasjon likestilles med andre arbeidstakere ved permittering. På denne måten sikres man en kompensasjon som står i rimelig forhold til den inntekten man faktisk har hatt og er avhengig av for å dekke løpende utgifter, sier Samfunnsviternes studentutvalgsleder.


Svært skuffet over å måtte betale egen krisepakke - Støtte til studentene må komme i form av stipend, skriver representanter for 12 foreninger i Akademikerne i denne ytringen.

 

Dette er hovedpunktene i studentpakken som ble lagt fram av regjeringen, torsdag 26. mars:

  • Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27 550 kroner.
  • De studentene som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen får mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner.

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom