Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Bli med på Arbeidslivets klimauke!

- For å løse klimautfordringene er vi helt avhengig av gode politiske valg, men det handler også om de valgene som vi alle gjør hver dag. Det er på alle arbeidsplassene rundt om i landet vi skaper de nye, grønne løsningene, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
3. til 7. februar arrangeres arbeidslivets klimauke, som er et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig og privat sektor. Formålet er å skape engasjement og godt samarbeid om gode klimaløsninger på norske arbeidsplasser.

- I samspillet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere skaper vi nye klimaløsninger, bestemmer hvordan vi produserer, hvilke krav vi stiller til leverandører og hvordan vi jobber sammen, sier Sollien.

Hun trekker frem viktigheten av samarbeidet mellom partene på hver enkelt arbeidsplass.

- Arbeidstakere og tillitsvalgte er eksperter på sine felt og har god innsikt i hvor skoen trykker. Denne kunnskapen og innsikten må brukes aktivt av virksomheten, sier Sollien.  

Akademikerne bruker uka til å løfte frem de gode eksemplene på hvordan kunnskap, engasjement og besluttsomhet bidrar til gode løsninger på norske arbeidsplasser slik at de kan inspirere til handling resten av året.

I Oslo markeres starten på Arbeidslivets klimauke med frokostmøte på Kulturhuset 3. februar kl. 08.30 til 10.00.

Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom Akademikerne, KS, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS. Les mer om arbeidslivets klimauke her.


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom