Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Tre tiltak for å sikre studentenes økonomiske situasjon

Samfunnsviterne har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet med oppfordring om å ta grep for å sikre studentenes økonomiske situasjon.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

-Krisen i arbeidsmarkedet rammer mange studenter hardt. Vi mener det er viktig at det kommer på plass blant annet et eget sommerstipend for juli måned for studenter som på grunn av krisen i arbeidsmarkedet ikke får sommerjobb, sier leder og studentutvalgsleder i Samfunnsvitere, Merete Nilsson og Njål Gustavsen.

I brevet foreslår de at stipendet bør administreres av Lånekassen for å hindre ytterligere press på Nav eller at en stor gruppe presses over på sosialhjelp.

Lån må omgjøres til stipend.

- Det er viktig at lån for vårsemesteret må omgjøres til stipend på vanlig måte selv om studentene på grunn av situasjonen ikke får fullført skoleåret eller tvinges til å flytte hjem og dermed ikke fyller vilkårene om fullføring og å bo borte, sier studentutvalgsleder Njål Gustavsen

Her er tre forslag sendt til Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet:

  • 11 måneders studiestøtte forutsetter at studentene kan forsørge seg selv gjennom arbeid i juli. Denne muligheten vil falle bort for svært mange i et arbeidsliv preget av permitteringer og konkurser. Det må komme på plass et eget sommerstipend for juli måned for studenter som på grunn av krisen i arbeidsmarkedet ikke får sommerjobb. Dette stipendet bør administreres av Lånekassen for å hindre ytterligere press på Nav eller at en stor gruppe presses over på sosialhjelp. Stipendet må være høyere enn basisstøtten.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger for permitterte og arbeidsledige er senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Samfunnsviterne mener at denne grensen må fjernes eller senkes ytterligere for studenter. 0,75G utgjør om lag 75000 kr, eller mer enn 6000 kroner per måned. Også bortfall av inntekter under dette nivået vil utgjøre et betydelig inntektstap for studenter. Basisstøtten fra Lånekassen er utilstrekkelig for mange, spesielt ved høye boutgifter.
  • Lån for vårsemesteret må omgjøres til stipend på vanlig måte selv om studentene på grunn av situasjonen ikke får fullført skoleåret eller tvinges til å flytte hjem og dermed ikke fyller vilkårene om fullføring og å bo borte. Økt gjeldsbyrde for studentene vil ha negative konsekvenser for videre utdanning og framtidig økonomi.

Her finner du brevet som ble sendt til Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

 

 Les også:

- Mer lån er ikke et ønsket krisetiltak

- Regjeringen følger ikke opp løftet om krisepakke til studentene

Khrono: Studentene ble ikke hørt: Får mer lån heller enn stipend i ny krisepakke

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom