Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Sjekk om du er samfunnsviter!

Har du master innen samfunnsfag eller humaniora? Er samfunnsfag, kultur og språk viktig i jobben din? Da er du et typisk medlem i Samfunnsviterne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Se gjennom sjekklisten og sjekk om du også er en samfunnsviter:

 

Samfunnsviternes medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen», som støtter og gir råd. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse. Vi tilbyr også en av markedets beste bank- og forsikringsavtaler!

Meld deg inn i Samfunnsviterne her!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom