MEDLEMSKAP

Mine opplysninger

Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Se eksempler på våre medlemmers fagbakgrunn her!
Som medlem skal du være trygg på at vi er en pådriver for dine lønns- og arbeidsbetingelser, og at vi jobber for å fremme dine økonomiske interesser og faglige kompetanse.
Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under.

Dersom du jobber redusert mellom 50-100%, noter din stillingsprosent i kommentarfeltet i del to av skjemaet. Kontingenten beregnes da ut i fra din stillingsprosent. Se våre kontingentsatser!


* For at medlemskapet skal godkjennes må du huke av for at du har lest Samfunnsviternes medlemsbetingelser og Samfunnsviternes personvernerklæring.

**Samfunnsviterne jobber for å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser og jobber kontinuerlig med å tilby fordeler for medlemmene. Pr i dag er det Storebrand og Danske Bank som er våre samarbeidspartnere innenfor bank- og forsikringstjenester. Akademikerne Pluss forvalter avtalene med våre samarbeidspartnere.