MEDLEMSKAP

Mine opplysninger

Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Se eksempler på våre medlemmers fagbakgrunn her!
Som medlem skal du være trygg på at vi er en pådriver for dine lønns- og arbeidsbetingelser, og at vi jobber for å fremme dine økonomiske interesser og faglige kompetanse.
Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under.

Dersom du jobber redusert mellom 50-100%, noter din stillingsprosent i kommentarfeltet i del to av skjemaet. Kontingenten beregnes da ut i fra din stillingsprosent. Se våre kontingentsatser!


* For at medlemskapet skal godkjennes må du huke av for at du har lest Samfunnsviternes medlemsbetingelser og Samfunnsviternes personvernerklæring.

**Samfunnsviterne jobber for å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser og jobber kontinuerlig med å tilby fordeler for medlemmene. Pr i dag er det Storebrand og Danske Bank som er våre samarbeidspartnere innenfor bank- og forsikringstjenester. Akademikerne Pluss forvalter avtalene med våre samarbeidspartnere.

Hvem kan bli medlem i Samfunnsviterne?

Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Våre medlemmer har master eller hovedfag innenfor fagområder som administrasjon, organisasjon, ledelse, statsvitenskap, medier, informasjon, pedagogikk, psykologi, språk, sosiolog m.v. De jobber innenfor mange ulike fagområder og sektorer. Har du en annen type fagbakgrunn, se nærmere info under for muligheter for medlemskap. Du kan også bli studentmedlem i Samfunnsviterne, se info under!

Les mer

Hva koster medlemskapet?

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Kontingenten ble sist regulert av landsmøtet 2019. Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler. Fagforeningskontingenten er en fradragsberettiget post i skatteligningen.

Les mer

Innbetaling av medlemskontingent

Samfunnsviterne benytter eFaktura, AvtaleGiro og Vipps for innbetaling av medlemskontingent, med kontingenttrekk fra konto hver måned. Samfunnsviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

Les mer

Samfunnsviternes medlemsbetingelser

Les mer

Hva er fordelene?

Les mer

Oppdatere medlemsopplysninger

Samfunnsviterne er avhengig av å ha oppdaterte opplysninger om medlemsmassen. Du som medlem må selv gi beskjed dersom det har skjedd endringer som er relevante for medlemskapet ditt. Dette gjelder endring av medlemsstatus, bytte av bostedsadresse, arbeidsgiver, studiested eller øvrige forhold.

Les mer

Student

Studentmedlemskap koster kr 250 og dekker medlemskap for hele studieløpet – til og med fullført mastergrad.

Les mer