MEDLEMSKAP

Medlemskap i Samfunnsviterne

Samfunnsviterne jobber for at medlemmene skal ha det bra på jobb. Vi jobber for å heve deres lønnsnivå og å fremme deres faglige kompetanse. Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Fyll ut innmeldingsskjemaet under, klikk deg videre via "registrer meg". Jobber du redusert, registrer din stillingsprosent i kommentarfeltet i del to av skjemaet. Kontingenten beregnes da ut i fra din stillingsprosent.

Bli studentmedlem? Meld deg inn her.


* For at medlemskapet skal godkjennes må du huke av for at du har lest Samfunnsviternes medlemsbetingelser og Samfunnsviternes personvernerklæring.

**Samfunnsviterne jobber for å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser og jobber kontinuerlig med å tilby fordeler for medlemmene. Pr i dag er det Storebrand og Danske Bank som er våre samarbeidspartnere innenfor bank- og forsikringstjenester. Akademikerne Pluss forvalter avtalene med våre samarbeidspartnere.