Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Søk tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor

Det er nå utlyst midler for 2020 som tilbydere av utdannings- og opplæringstilbud kan søke på, i tett samarbeid med kommunene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
I desember 2018 inngikk Akademikerne sammen med KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund intensjonsavtale med kunnskapsministeren om et bransjeprogram for å heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Bransjeprogrammet videreføres som ny tilskuddsordning i 2020. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og til å stå lenger i jobb.

Treparts bransjeprogram er et av tre tiltak under det nye Kompetanseprogrammet som inngår i kompetansereformen «Lære hele livet»

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se Kompetansenorge.no.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom