Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Ny studentleder i Samfunnsviterne

På studentutvalgsmøtet 21.-22. september ble Christine Bergan Yang valgt til studentleder i Samfunnsviterne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Flere gode kandidater meldte sin interesse for vervet som studentleder, og studentutvalget avga sin stemme. Den nye studentlederen er Christine Bergan Yang som studerer master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

- Jeg er veldig spent på å lede Samfunnsviternes studenter. Jeg føler et særlig ansvar med tanke på tiden vi befinner oss i, og jeg er klar for å kjempe studentenes sak, sier Yang.

Hva tenker du er viktig å fokusere på fremover i vervet som studentleder?

-Arbeidsmarkedet er stadig i endring og studiestedene bør tilpasse seg dette. Derfor vil jeg jobbe for at studiestedene blir mer arbeidslivsnære, med teamarbeid, tverrfaglighet og praksis. I tillegg er psykisk helse blant studenter veldig viktig å opplyse om og ta tak i, sier Yang.

Yang tror mange studenter bekymrer seg for et ustabilt og usikkert arbeidsmarked, både som følge av korona og den påfølgende økonomiske krisen. Studentlederen mener dette skjer samtidig som samfunnet for alvor skal ta fatt i arbeidet med den grønne omstillingen for framtiden.

-Oppi all denne usikkerheten ønsker jeg å ta tilbake selvtilliten til studentene! Jeg mener at samfunnsvitere og humanister kan spille en viktig rolle i å løfte oss ut av krisen og videre inn mot et grønnere skifte, sier Yang.

Studentutvalget i Samfunnsviterne. Balsharan Kaur, Karen Bakkalia, Kristine Knutsen, Maria Lindborg Isaksen, Eirik bjørge Sillerud, Mari Kleiven Lyngvær og Joachim Enoksen.

Den nye studentlederen mener Norge trenger samfunnsvitere og humanister.  

-Vi trenger statsvitere for å videreutvikle demokratiet og politiske prosesser. Vi trenger idéhistorikere og historikere for å lære hvordan mennesker har tenkt og håndtert omstilling tidligere. Vi trenger psykologer og sosialantropologer som kan se på det menneskelige møtet med omstilling, i ulike samfunn. Listen er lang. Det som er sikkert er at Norge trenger framtidens samfunnsvitere og humanister, avslutter Yang.

Ønsker du deg et verv i Samfunnsviterne? Samfunnsviterne har flere aktive studentlag. Ta kontakt med Kim McPherson-Galaaen i Samfunnsviternes sekretariat - [email protected]

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom