Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Julehilsen fra foreningens generalsekretær og leder

Snart legger vi bak oss et annerledes år. 2020 har påvirket arbeids- og studieliv på mange måter. Kontoret og lesesalen har blitt byttet ut med kjøkkenbord, og kollegaene eller kollokviegruppa har vi i stor grad sett på Teams eller Zoom. For mange har 2020 også vært året da flere kan ha følt på ensomhet og det å stå utenfor.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hovedstyret i Samfunnsviterne ønsker denne jula å rette et ekstra fokus på barn og unge, og det er valgt å gi en støtte til prosjekter som jobber for å forebygge ensomhet og utenforskap. 

Øremerkede midler er gitt til to ulike prosjekter under Røde kors, der vi har støttet det nasjonale ungdomsprosjektet Fellesverket, som er et aktivitetshus for ungdom. Fellesverket er et tilbud som er tilgjengelig i flere byer i Norge. Vi har også gitt en støtte til MARTE nettverkssenter i Oslo, som denne julen tilbyr en trygg julemiddag og julefeiring for om lag 80 personer, og som i tillegg kjøper inn og leverer julegaver til nærmere 100 personer.  

Vi avslutter også året med å gi en økonomisk støtte, samt starte opp et samarbeid med det ideelle foretaket Mappeløs. De jobber med bevisstgjøring og holdningsendring i samfunnet vårt. Prosjektene som Mappeløs jobber med retter seg spesielt mot unge og voksne som opplever utenforskap. Å jobbe forebyggende for å redusere ensomhet er et av deres mål. 

Et av deres prosjekter er Skravlekopp. I et år der vi oppfordres til å holde avstand er det likevel viktig og minnes på at dette ikke betyr at vi ikke skal holde kontakten, snakke med folk, eller bare gi et smil. Kanskje er det enklere å få til ved å invitere andre til å ta en kopp kaffe? 

Starten på 2021 vil være svært lik for mange av oss, med fortsatt hjemmekontor, digitale møter og mye tid hjemme. Vi oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å likevel ikke glemme den gode samtalen. Ring en kollega, avtal et digitalt kaffemøte, ta med en kopp ut i lunsjen og slå av en prat med naboen eller noen du ikke har snakket med på en stund. 

Selv om det meste har vært annerledes i år, så har det likevel blitt gjennomført mange aktiviteter i Samfunnsviterne. Vi oppsummerer kort året i en liten film, så ønsker vi samtidig medlemmer og tillitsvalgte en god jul og et godt nytt år. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom